Vinski vitezi svečano oznanili pričetek Evropske trgatve

Posebno vinsko-vinogradniško svečanost so pripravili v Gornji Radgoni

Številni udje Evropskega reda vitezov vina, zbrani iz držav srednje Evrope in zahodnega Balkana, so ob izteku avgusta, v okviru 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, na dan vinogradnikov in vinarjev, na svečan način oznanili pričetek Evropske trgatve. Ta čast je letos  pripadla državi Sloveniji oz. njenemu Konzulatu, sicer pa vsako leto poteka v eni od 26 evropskih držav, v katerih omenjeni viteški red deluje. „S tem simbolnim dejanjem želimo vitezi vina v času prijetnega opravila, kar trgatev nedvomno je, spodbujati prijateljstvo med ljudmi in narodi Evrope. Prepričani smo, da je vino eden od zelo primernih medijev za sklepanje prijateljstev in miru, saj ljudi zbližuje in ima čudežno moč. Tisti, ki prijateljujejo se ne bojujejo, ampak tako kot vitezi vina raje nazdravijo z žlahtnim vinom in pozivajo k miru z željo, da naj Evropa kot vinski kontinent ostane tudi v 21. stoletju tudi kontinent miru“, je v Gornji Radgoni med drugim povedal Tomislav Kovačič, Eques, Prvi prokonzul Evropskega reda vitezov vina v Sloveniji.

Na sami prireditvi, katere so se poleg vitezov udeležili številni drugi gostje, med katerimi tudi Slovenska vinska kraljica Katarina Pungračič, je bilo svečano odrezanih nekaj grozdov, kar simbolno pomeni, da vina brez trte in grozdja ni, seveda pa je velikega pomena tudi kletarjenje in vso ostalo delo vinarja. V nagovorih se je poudarjala plemenitost vina, duhovna moč te najbolj zdrave alkoholne pijače in preudarno uživanje, torej kulturno pitje. Simbolni pričetek Evropske trgatve je razglasil najvišji predstavnik Evropskega reda vitezov vina dr. Alfred T. Tintera, Magister generalis, consul primus senatus, prisostvovali pa so tudi visoki predstavniki konzulatov iz mnogih držav Evrope, pripadniki Reda iz Slovenije ter številno ostalo občinstvo.

 

Kaj je Evropski red vitezov vina – Ordo Equestris Vini Europae?

Vinski vitezi se neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo:

za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina; za znanstveno in raziskovalno delo z vinom; za resnično, dobro in lepo ter za izboljšanje kvalitete življenja z vinom; za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu; za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo; za socialne, dobrodelne, kulturne ter znanstvene dejavnosti in pobude; za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji reda sv. Jurija iz leta 1333 in 1468; za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva; za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote; za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost; za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru.

Enakopravni viteški zapriseženci, hospita, hospes, dame, vinski svetniki, vinske dame, vinski sodniki, redovne dame in vitezi vina s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki ter dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI!                                                                                                                 

Besedilo: O.B.