Slovenija na zemljevidu evropskih gastronomskih regij

Slovenija bo leta 2021 ponovno predsedovala Svetu EU. Za slovensko gastronomsko dediščino ter sodobno gastronomsko kreativnost in inovativnost pa bo to leto pomembno tudi zato, ker bo takrat Slovenija nosila laskav naziv – »Slovenia – European region of gastronomy« (ERG). Ob tem pa kaže še poudariti, da bosta leti 2020 in 2021 tudi leti gastronomije v slovenskem turizmu. S tem bo mednarodna konkurenčnost in prepoznavnost slovenskega turizma in kmetijstva zagotovo še večja, hkrati pa bo tudi več priložnosti za ustvarjalno medsektorsko sodelovanje na področju gastronomije in gastronomskega turizma.

Projekt ERG se odvija pod okriljem mednarodnega Inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), katerega ekspertna sodelavca sva s prof. dr. Janezom Bogatajem vse od leta 2014. Ta zelo kreativen inštitut iz Barcelone, ki ga vodi dr. Diane Dodd, je kreator tudi nekaterih drugih zanimivih mednarodnih projektov s področja gastronomije, kot so: Young Chef Award, Local Food Gift Challenge, Food Film Festivals in Top Food Experiences of the Year. Namen projekta je prispevati k večji kakovosti življenja v evropskih regijah, s poudarkom na značilnosti gastronomske dediščine in prehranske kulture. Veliko pozornosti se namenja izobraževanju za doseganja boljšega zdravja prebivalstva prek vzpodbujanja trajnostnega razvoja in gastronomskih inovacij. Za vsako regijo, ki kandidira za naslov ERG, je morda celo najpomembnejše, da postane del platforme evropskih regij gastronomije, s čimer se omogoča mednarodna izmenjava znanj in izkušenj. Projekt ERG moramo v prvi vrsti razumeti kot zelo pomemben razvojni projekt in ne le kot promocijski.

IGCAT vsako leto izbere dve ali tri evropske regije, ki se potegujejo za naziv ERG. Od leta 2016 naprej, ko sta bili kot prvi ERG izbrani Katalonija (Španija) in Minho (Portugalska), so ta laskav naziv pridobile še naslednje evropske regije: Aarhus (Danska), vzhodna Lombardija (Italija) in Riga – Gauja (Latvija) za leto 2017, Galway (zahodna Irska) in Severni Brabant (Nizozemska) za leto 2018, Sibiu (Romunija) in južni Egej (Grčija) za leto 2019, Kuopio (Finska) za leto 2020 in Slovenija ter regija Coimbra (Portugalska) za leto 2021. Pozornost ERG je usmerjena k razmerjem med ruralnim in urbanim, h kulturni in prehranski diverziteti, k zdravju, trajnosti, izobraževanju, zagotavljanju hrane za vse ljudi na planetu, kot tudi k inovacijam in podpori malim in srednje velikim podjetjem.

In kakšna je bila zgodba o nominaciji na Slovenskem? Pojavljale so se nekatere manj artikulirane iniciative, kot npr. skupna nominacija Ljubljane in osrednje Slovenije, največ pa je bilo zagotovo storjenega pri nominacije mediteranske Slovenije, pod okriljem Univerze na Primorskem in LAS Istre. Vse od leta 2016 dalje so v ta namen potekala številna usklajevanja in dogodki, ki so povezali številne deležnike s Primorske oz. mediteranske Slovenije z željo po skupni nominaciji. V ta namen je bilo izpeljanih veliko sestankov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Do radikalnega zasuka je prišlo 22. novembra 2017, ko pride do odločitve za nominacijo celotne Slovenije, kar je vse do danes unikum na področju projektov ERG (da ne kandidira ena regija, ampak celotna država). Po mnenju iniciatorjev te odločitve naj bi temu botrovala geografska majhnost države, kot tudi razlog, da naj ne bi imela nobena od regij zadostnih pogojev za nominacijo. S tem se sicer nisem strinjal ne takrat in ne danes, saj govorimo o kulturološki »velikosti« države, ki se med drugim zrcali v kar štiriindvajsetih gastronomskih regijah, kar ob številnih priložnostih zelo radi poudarjamo.

V aprilu 2018 je bila oddana slovenska nominacija v obliki nominacijske knjige (bid book), ki temelji na predpisani strukturi IGCAT. Vsebine so nastajale pod taktirko prof. dr. Janeza Bogataja v sodelovanju s šestnajstimi projektnimi partnerji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Slovenska turistična organizacija, Turistično gostinska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Turizem Ljubljana, Turistično združenje Portorož, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Turistična zveza Slovenije, Visoka strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Univerza na Primorskem, LAS Istre in Slovenski etnografski muzej. Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor, ambasadorji projekta pa prof. dr. Janez Bogataj, Ana Roš, Luka Košir in Mira Šemić.

Dr. Diane Dodd, predsednica IGCAT in predsednica žirije ERG

Med 17. in 20. julijem 2018 je Slovenijo obiskala štiričlanska mednarodna žirija pod vodstvom dr. Diane Dodd. Slovenska nominacija s številnimi projekti se je predstavila skozi štiri področja, ki so jih evalvirali člani žirije: izobraževanje (Jacinta Daltan), turizem (Blanca Cros), kultura (Diane Dodd) ter kmetijstvo in hrana (Alfred van Mameren), v kateri sem sodeloval tudi sam. V organizaciji STO je sledila odlično zasnovana gastronomska tura po izbranih slovenskih regijah, ob koncu je sledila tiskovna konferenca z refleksijami strokovne komisije. V imenu le-te je vtise strnila predsednica dr. Diane Dodd, ki je ob tem izpostavila: »Slovenija nas je navdušila s svojimi gastronomskimi presežki ter zavezo k trajnostnemu razvoju in z izvedbo vseh aktivnosti v zvezi z njimi. Proizvodnja hrane je na visokem kakovostnem nivoju, prav tako sta nas navdušila ponos in strast vseh, s katerimi smo se srečali, kar kažejo pri spoštljivem ravnanju z okoljem. Na nas so pustili velik vtis tudi številni sodelujoči deležniki, ki so se povezali v projekt v prizadevanju, da postane Slovenija svetovno znana zelena država na področju gastronomije, trajnostnega turizma, izobraževanj o prehrani in kakovostne preskrbe s hrano.«

V navezavi na dosedanje izkušnje in odmeve pa morda po letu 2021 napoči čas za regionalne nominacije, kot je bilo sprva tudi načrtovano!

dr. Aleš Gačnik