Zvrst kot vino

V pogledu naravnih danosti je vinorodna Slovenija zelo raznolika, pestra in bogata dežela. Tod je stičišče vplivov Panonske nižine, Alp, Dinarskega gorstva in Jadranskega morja. Posledice tega so primerna tla in ugodno podnebje za gojenje vinske trte. Tako je omogočena gospodarna pridelava grozdja velikega števila sort od ranih do poznih, od belih do rdečih, od nearomatičnih do aromatičnih, od takih, ki dajejo navadna vina, do takih, ki dajejo možnost pridelave kakovostnega in vrhunskega vina. Priporočenih in dovoljenih v veljavnem trsnem izboru je 52 sort, od tega 37 belih in 15 rdečih.

V kolikor je vino sestavljeno iz dveh ali več sort, se vino imenuje ZVRST. To je torej mešano vino ali mešanica dveh ali več vin. Glede barve so zvrsti lahko bele, oranžne, rdečkaste, rose ali rdeče. Po kakovosti je lahko vino zvrsti deželno, kakovostno ali vrhunsko, kar je odvisno od kakovosti vin, ki se mešajo.

Po času trgatve je lahko zvrst označena kot mlado vino, lahko je tudi vino posebne kakovosti, glede na način predelave oz. nege pa je lahko označeno tudi kot barrique. Odvisno od uporabljene tehnologije in sestave sort, imajo lahko zvrsti poudarjeno dišavnost, sadnost, svežino, iskrivost in pitnost ali pa so bogatejše na ekstraktu in telesu ter tako v okusu polnejše, zaokrožene, jedrnate in zrele.

Zvrsti se lahko uživajo same, največkrat pa se mešajo z mineralno vodo kot škropec ali špricer.

Zvrščanje vin ni slučajno, temveč mojstrsko opravilo kletarja oziroma vinarja. Razmerje posameznih vin oziroma sort mora biti ustrezno, da je dosežen lep izgled in občutena harmoničnost v vonju in okusu.

Običajno zvrsti poimenujemo po vinorodnem območju, kjer jih pridelujemo. Lahko po vinorodni deželi, vinorodnem okolišu, vinorodnem podokolišu, vinorodnem ožjem okolišu, vinorodnem kraju ali vinorodni legi. Lahko pa nosi zvrst ime tudi po pridelovalcu ali pa se uporabi fantazijsko ime, ki pa seveda ne sme zavajati.

Veliko je teh vin oz. imen, npr. Mariborčan, Kalvarijčan, Svečinčan, Konjičan, Haložan, Janževec, Jeruzalemčan, Ljutomerčan, Lendavčan, Goričanec, Virštanjčan beli in rdeči, Sremičan, Vipavec, Vrtovčan, Kraševec, Briško belo,  Koprčan …

V Sloveniji imamo 6 zvrsti, ki nosijo oznako PTP – vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, in sicer so to Ritoznojčan, Cviček, Bizeljčan beli in rdeči, Belokranjec in Metliška črnina.

Izraz zvrst se je pri pridelovalcih kot pri pivcih vin kar dobro prijela. Zdi se, da lepše zveni in pove več, kot če bi rekli mešano vino.

Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo, KGZS – Zavod Maribor