Enologov nasvet: Uporaba inertnih plinov v proizvodnji vina

Uporaba inertnih plinov je zelo pogosta v moderni tehnologiji pridelave vin, vendar je še vedno zelo malo znanega o pravilni in smoterni uporabi le teh. Posamezne aplikacije dodajanja plinov vino so bile izdelane za vsako fazo procesa. Pogostnost uporabe inertnih plinov pa se je začel z razcvetom reduktivne tehnologije proizvodnje vina, z skupnim ciljem enologov, da izključijo kisik iz proizvodnega procesa (Nel, 2002). Na tržišču je tako že na voljo posebna oprema za ohranjanje sortnosti med trgatvijo in ohranjanje kvalitete med zorenjem. Seveda pa zahteva predhodno odločitev za katere sorte in kakšen stil vina želimo pridelati in na katero tržišče bomo vino ponudili.

Kot zelo dobro orodje enologov za približevanje vina potrošniku in trgu pa se je izkazala tudi tehnologija z uporabo inertnih plinov predvsem uporaba ogljikovega dioksida in dušika za obvladovanje stopnje kisika in ogljikovega dioksida (Allen, 1996). Z proizvodnjo pridelave vin v reduktivnih pogojih so začeli avstralski in novo zelandski tehnologi, predvsem na sorti Sauvignon kjer je še danes najbolj uporabljena. Ena od začetnih idej pa je bil tudi tržni vidik, saj so spoznali, da potrošnik želi piti mlada, sadna in sveža vina (Akerman, 1992).

Dostop do celotnega avtorskega članka v word obliki:
https://www.slovino.si/inertniplini.htm

Vsi v članku omenjeni avtorski prispevki so last avtorjev.

Avtor: Bojan Kobal univ.dipl.ing. enolog