Vinogradnikov nasvet: Kako do kakovostnega grozdja

Kakovostno vino lahko pridelamo samo iz kakovostnega grozdja! Tako, kot so temelji mogočnih zgradb, na katerih tudi vse stoji, očem nevidni, tako je tudi grozdje v vinu nevidno in anonimno. Pridelava kakovostnega grozdja je dolgotrajen in usklajen proces, ki vključuje vinogradnika, trto, naravne tehnološke in gospodarske danosti ob tem pa zahteva tudi gospodarnost in omogoča na vinskem trgu porabniku všečno, tržno elastično in cenjeno blago. Kakovostno grozdje pridelujemo v vinogradih, kjer vinogradnik s vsem svojim znanjem nastopa kot dirigent, ki zna vse dejavnike pravilno uskladiti v enkratno in neponovljivo harmonijo letnika, katero naj vinar ohrani in dopolni v vinu. Kakovostno vino se resnično rodi že v vinogradu!

Temelj pridelavi kakovostnega grozdja je široko izobražen vinogradnik, ki najprej mora imeti trto rad, nato pa mora imeti ustrezna znanja in tudi obvladati vsaj nekaj poklicev. Ob tem pa mora biti tudi trdna osebnost, saj je pridelava grozdja velikokrat tudi stresna. Pravi vinogradnik se narodi, kar pomeni, da mora celotno okolje, družina, družba in izobraževanje dolgoročno ustvariti prave pogoje in primerno okolje za razvoj vinogradništva v katerem so trta, vino in vinogradnik cenjeni in spoštovani. Samo tedaj je lahko obstoj in razvoj vinogradništva uspešen, ter daje tisti »žlahtni sad«.

 

 

Pridelava kakovostnega grozdja je tudi tradicija in nastopa v zgodbi polnih narodnega ponosa, tako vzponov in padcev in se ohranja živa med nami ter nam daje moč da vzdržimo in ne obupamo ob težavah pri delu z trto. Vinogradništvo in pridelava kakovostnega grozdja je kot plaha ptica, ki jo lahko hitro izgubimo in tako težko povrnemo. Kakovostno grozdje je zdravo, polno dozorelo idealno tehnološko izhodišče za predelavo v dobro, harmonično, telesno polno, ekstraktno bogato po kemičnih in organoleptičnih sestavinah zaokroženo, porabniku všečno, pitno in spoštovano vino.

 

Za pridelavo kakovostnega grozdja moramo:

 • opazovati in pomagati trti (s tem tudi sebi), da dosežemo še boljšo kakovost in s tem doseganje še bolj uspešne gospodarnosti
 • poznati trto, tako da razumemo in usmerjamo potek procesov tako v trti, kot njenem okolju, k jasno začrtanim ciljem porabe
 • uspešno povezovati vse dejavnike v pridelavi in se naučiti, ter spoznati mnoge nove načine in postopke naravi prijazne in predvsem ekonomične pridelave grozdja
 • nenehno tesno sodelovati z vinarji, porabniki, tržniki vin in se skupaj z njimi pravočasno in pravilno odzivati na zahteve vinskega trgaV tej sodobni vinski zgodbi, ki jo doživljamo se zdi, da je pomembna samo še prodaja in pravilno sodobno trženje. Pridelava kakovostnega, količinsko bogatega, zdravega in predvsem po nizkih cenah pridelanega grozdja postaja sama po sebi umevna kategorija. Grozdje postaja mnogim zgolj »surovina«! Opozoriti moramo, da je prav kakovost tista temeljna kategorija, ki pridelavo grozdja in vina bistveno loči od pridelave ostalih kmetijskih pridelkov, kjer se cena določa zgolj po količini. Temeljni gradnik cene vinu je kakovost grozdja, ki je izhodišče za kakovostno vino, za uspešno prodajo in ohranitev trga. Kakovostno grozdje je torej temelj vsej vinski umetnosti, ima svojo ceno in zahteva globoko spoštovanje. Pridelati kakovostno, to je sladko, zdravo, količinsko in ekstraktno bogato,zdravstveno neoporečno grozdje in ob tem še ekonomsko uspešno, je resnična življenska umetnost.

  Če zares hočemo to doseči moramo ob vseh ostalih znanjih poznati temeljna znanja iz celotnega vinogradništva:
 • osnova vsemu je poznavanje trte, njene zgradbe, njenega celotnega ustroja, delovanje vseh življenskih procesov tako fotosinteze, kot poznavanja razvojnih obdobij trte. Poznavanje trte pomeni tudi poznavanje sort in podlag
 • pomembna je povezanost trte z okoljem, vpliv okolja, podnebja vremenskih in talnih razmer na razvoj trte, prav tako tudi prehrana trte z poznavanjem za rast in razvoj potrebnih hranil, njihov nemoten sprejem in odvzem
 • znanje o obnovi novega vinograda in vzgoja ter oskrba mlade trte ter gojitvene oblike
  • obremenitev trte rez, vsa letna ampelotehnična opravila vključno z pripravami na trgatev, oskrba tal, zatravitev, potrebno gnojenje in predvsem poznavanje bolezni, škodljivce in celotnega varstva trte vključno z pravilno uporabo kemičnih sredstev.Pridelava kakovostnega grozdja je torej temelj za kakovostno vino. V njem so združeni vsi naravni dejavniki, ki skupaj z zahtevami trte in cilji vinogradnika sklenejo neponovljivo umetnino vinskega letnika.

Za SloVino.com je strokovni članek pripravil:
Štabuc Roman, specialist za vinogradništvo
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Oddelek za kmetijsko svetovanje