Janja Viher & Marko Kac: Trajnostna lokalna oskrba

Promocija lokalne hrane za ustvarjanje privlačnih produktno-tržnih aktivnosti ter povečanje turistične, kmetijske in gastronomske dodane vrednosti ter gospodarske, okoljske in socialne privlačnosti Slovenije so osrednje teme, ki jih skozi različne projektne aktivnosti v zadnje desetletju gradimo in udejanjamo tudi v SV delu Slovenije.

TRAJNOSTNA LOKALNA OSKRBA – POVEZOVALEC TURIZMA, KMETIJSTVA, RAZVOJA PODEŽELJA IN GASTRONOMIJE

Izjemnem pomen strateškega in izvedbenega povezovanja turizma, kmetijstva, razvoja podeželja in gastronomije je glavno vodilo projekta FLAGSHIP PRODUCTS (sofinanciran je s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014-2020), ki je zastavljeno skozi razvoj vodilnih regijskih produktov in ustvarjanje trajnostnih učinkov ponudbene edinstvenosti in odličnosti. Poseben pomen daje valorizaciji regionalnih tradicij, kulturne dediščine in naravnih virov. Zavod za inovativnost in podjetništvo daje v projektu še poseben poudarek medgeneracijskemu prenosu znanja, v katerem sodelujejo otroci in njihovi starši ter stari starši. Z namenom zagotavljanja pristnosti in avtentičnosti pri okušanju in doživljanju vodilnih produktov in ostalih dopolnilnih produktov regije izvaja aktivnosti medgeneracijskega učenja in ozaveščanja o vodilnih produktih ter pomenu trajnostne lokalne oskrbe.

Za ta namen je bila izdana ilustrirana brošura METKA ČARA – preprosto drugačna hedonistična pravljica, z recepti in koristnimi informacijami o vodilnih produktih TERMALNA IN MINERALNA VODA, MLEKO, MED, KRUH, BUČE, JABOLKA in HREN ter izvedena serija medgeneracijskih didaktičnih ustvarjalnih delavnic.

Majhnim in velikim ljubiteljem dobre hrane in zdravega življenja je brošura brezplačno na voljo v destinacijski trgovini ARTmijeMAR, Gosposka ulica 7 v Mariboru.

NAPOVEDUJEMO: INNO-RURAL, inovativna platforma ponudbe in povpraševanja po lokalni hrani

Pridobivanje novih znanj, ki temeljijo na posameznih regijsko specifičnih produktih najvišje kakovosti, razvoj novih izjemnih storitev in edinstvenih počitniških doživetij, pospeševanje inovativnega medsektorskega sodelovanja, večja prepoznavnost turističnih destinacij z novimi trženjskimi pristopi in medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu trajnostne lokalne oskrbe nadgrajujemo s trajnostnimi pametnimi rešitvami na področju zagotavljanja lokalne oskrbe s hrano. V ta namen razvijamo inovativno platformo INNO-RURAL, ki nastaja v okviru projekta URBAN SOIL 4 FOOD (sofinanciran je v okviru EU iniciative Urban Innovative Actions).

Platforma, ki je sestavljena iz spletišča in pametne aplikacije, izhaja iz potrebe po moderiranju in mreženju procesov ponudbe in povpraševanja za vzpostavitev trajnostne lokalne oskrbe s kakovostnimi lokalnimi produkti, surovinami, polizdelki n izdelki. Predstavlja priložnost za ustvarjanje lokalne krožne ekonomije in vidika lokalne samooskrbe, obenem pa je pomemben gradnik zelene in odgovorne turistične destinacije ter potencial za oblikovanje sonaravne turistične, gastronomske in destinacijsko specifične ponudbe ter inovativnosti pri razvoju novih produktov in podjetništva na podeželju. Inovativna platforma bo z zbranimi informacijami služila kot odlično orodje tudi podpornim institucijam v lokalnem okolju, regiji

in na nacionalni ravni, o podatkih lokalne samozadostnosti in bo vodilo k trajnostnim rešitvam lokalne samooskrbe tako na lokalni, kakor tudi na regijski in nacionalni ravni.

LOKALNA! ZDRAVA! HRANA!

INNO-RURAL, inovativna platforma ponudbe in povpraševanja po lokalni hrani

Vljudno vabljeni k vpisu v bazo ponudnikov v nastajajoči inovativni platformi – borzi ponudbe in povpraševanja po lokalni hrani!

Platforma bo predana v javno uporabo dne 03.01.2020.

Več informacij: Zavod za inovativnost in podjetništvo, w: www.inno-rural.si, e: info@inno-rural.eu in info@zipiie.eu