Brošura Mladi in vino

Brošura Mladi in vino (Evropski red vitezov vina) je namenjena mladim polnoletnim generacijam z željo, da se z najbolj kultno in kulturno alkoholno pijačo na svetu seznanijo na način, ki zagotavlja vsa osnovna vedenja o trti in vinu, njuni vidni vlogi v zgodovini, o kulturi pitja vina, o sortah grozdja, okušanju vina, barvah, okusih in aromah, vrstah in stilih vina, ocenjevanjih vina, kozarcih itd..

V brošuri je omenjena tudi vloga trte in vina pri nastajanju civilizacij, ekonomsko, socialno in kulturno poslanstvo vina ter vpliv na življenjski slog, običaje, prehrano in identiteto.

Gre za prvo tovrstno izdajo v takšni obliki in vsebini, naslovljeno na mlajšo populacijo ter za unikatni edukativni pristop k osveščanju mladih, ki se pričnejo srečevati z žlahtnim vinom. Seveda je tema izredno občutljiva in je ni mogoče jemati zlahka in površno.

Brošura v osnovi nima namena promovirati pitja vina, ampak ga v kulturnem izročilu obravnavati kot dodano vrednost, saj ob zmernem uživanju predvsem ob hrani zanesljivo pomeni višjo kvaliteto življenja.

V brošuri je omenjena tudi vloga trte in vina pri nastajanju civilizacij, ekonomsko, socialno in kulturno poslanstvo vina ter vpliv na življenjski slog, običaje, prehrano in identiteto.

Gre za prvo tovrstno izdajo v takšni obliki in vsebini, naslovljeno na mlajšo populacijo ter za unikatni edukativni pristop k osveščanju mladih, ki se pričnejo srečevati z žlahtnim vinom. Seveda je tema izredno občutljiva in je ni mogoče jemati zlahka in površno.

Brošura v osnovi nima namena promovirati pitja vina, ampak ga v kulturnem izročilu obravnavati kot dodano vrednost, saj ob zmernem uživanju predvsem ob hrani zanesljivo pomeni višjo kvaliteto življenja.

Uredniški odbor brošure: Tomislav Kovačič, prvi prokonzul, doc.dr. Julij Nemanič, redovni enolog, avtor teksta, prof.dr. Marin Berovič, redovni ataše, Andrej Šajnovič, redovni pronotar, koordinator, mag. Anton Vodovnik, redovni enolog, Anton Pezdirc, prokonzul administrator, dr. Miran Vodopivec, redovni enolog, Meta Frangež, assesorin

Brošuro si lahko ogledate ali snamete v pdf verziji na http://vinskivitezi.si/mladi-in-vino/#dearflip-df_10236/1/