Eviplass

Stolovnik 49, 8280 Brestanica, Slovenija
+38641730202
evald@super-e.si


Biorazgradljive darilne vrečke izdelane iz PLA, primerne za kompostiranje.

Velika izbira za:
vinarje
oljarje
čebelarje
kozmetiko
in butike

Stolovnik 49, 8280 Brestanica