Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor, Slovenija
+38622350011
www.ssgt-mb.si
ss.gtmb@guest.arnes.si


Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor sodi med najboljše gostinske šole v Sloveniji. Uspešno sodeluje v mednarodnem izobraževalnem programu Phare, izobraževanje prilagaja zahtevam Evropske unije, povezuje se z istovrstnimi šolami v Avstriji, Italiji, Belgiji. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj. Izobražuje kvalitetne gostince in turistične vodnike, ki so spretni pri komunikaciji s strankami ter strokovni, vestni, pošteni in odgovorni pri svojem delu.
Njihov moto je: Šola z okusom!

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor nudi podporo pri izvedbi Salona VinDel.

Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor