Vina Senekovič

Spodnji Jakobski Dol 64, 2222 Jakobski dol