Embalaža

Embalaža je eden od ključnih in najmočnejših delov celovitega trženja posameznega izdelka. Nekoč je bila funkcija embalaže predvsem le ohranjanje in fizična zaščita izdelka. To so bili časi maloštevilne konkurence in zadovoljevanja osnovnih potreb kupcev. Veliko tržnikov je poimenovalo embaliranje kot peto prvino poleg cene, izdelka, prodajnih poti in tržnega komuniciranja. Večina tržnikov pa embalažo pojmuje kot sestavino strategije trženja izdelka. Embaliranje je dejavnost oblikovanja in izdelovanja škatle ali ovoja za izdelek. Embalaža je v današnjem času nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku. Kupci jo smatrajo kot nekaj, na kar so se navadili in če jo opazijo, sledi prvi nakup. Za proizvajalca je zasnova atraktivne in zaupanja vredne embalaže ena izmed ključnih stopnic k učinkoviti prodaji novega izdelka. Mnogi imenujejo embalažo kot »tihega prodajalca«. Na področjih, kjer je velika konkurenca, imajo veliko koristi od nje prodajalci. Premišljeno oblikovana embalaža zasenči konkurenčne izdelke na isti polici, še preden uspe potrošnik uporabiti razum in primerjati ostale podatke, predvsem ceno. Razvijanje učinkovite embalaže za nov izdelek zahteva kar nekaj odločitev. Najprej je potrebno ugotoviti naloge embalaže, med katere uvrščamo naslednje:

 • ujeti pogled potrošnika in ga obdržati,
 • predstaviti izdelek na prodajnem mestu,
 • razlikovati izdelek od podobnih izdelkov v korist našega,
 • namigniti potrošniku o koristih uporabe izdelka,
 • ustvariti pozitivno razliko do podobnih izdelkov,
 • zapeljati,
 • dati značaj izdelku,
 • dati status kupcu izdelka, ustvariti občutek nakupne vrednosti,
 • ugajati potrošniku tudi po nakupu izdelka.

  Naštete naloge nas napeljujejo na misel, da v bistvu značaj blagovne znamke odreja, kaj si bomo predstavljali pod njenim imenom, embalaža pa je tista, ki uteleša te neoprijemljive pojme. Pripomore v primeru, ko vsebine ne moremo otipati ali kako drugače videti, lahko pa vidimo embalažo. Koncept embalaže tako določi, kakšna naj bi bila embalaža in kaj bi naredila za določen izdelek. Tržniki morajo izdelati embalažo, jo funkcionalno in psihološko preizkusiti, da tako ugotovijo ali dosega želene koristi in ali bo dosegla cilje vpeljevanja novega proizvoda.
  Pri zasnovi embalaže prodajno uspešnega izdelka je potrebno združiti znanja marketinga, psihologije, oblikovanja in tehnologije. Pakiranje je integralni del strategije prodaje kot:

 • pomemben dejavnik oblikovanja ponudbe,
 • sredstvo za utrjevanje konkurenčne sposobnosti na trgu in za intenzifikacijo prodaje,
 • instrument komuniciranja na trgu,
 • dejavnik izboljševanja procesa tržne menjave,
 • dejavnik racionalnega poslovanja,
 • prvina oblikovanja podobe izdelka in proizvajalca oziroma izvajalca,
 • dejavnik onesnaževanja okolja.

  V procesu nastanka embalaže moramo upoštevati vsa našteta področja, saj z neupoštevanjem tržnih zakonitosti lahko z narejeno embalažo posredujemo napačno sporočilo na napačnem mestu. Brez zavedanja o razmišljanju potrošnika si proizvajalci ne znajo ustvariti zaupanja in planirati pravega časa za odločitev o nakupu. Oblikovanje brez razmišljanja, ki ne bo doseglo svojega namena in prevedlo sporočila v obliko in ki ne bo poudarilo vidnih razlik konkurence, bo izdelku znižalo občutek vrednosti in ustvarilo embalažo, ki ne bo vredna kvalitete izdelka. Paziti je potrebno tudi na tehnološke prijeme, da bo hkrati poskrbljeno za kakovostno izdelavo in zaščito izdelka.

  Potrebujete pomoč na področju vinskega marketinga? Naši strokovnjaki so vam na voljo.

  Brez odlašanja nas pokličite ali nam pišite:

  Zavod SloVino
  Oddelek vinskega marketinga
  Vinarska 14
  2000 Maribor
  02 2283030
  041 282177
  marketing@slovino.com