Hranjenje vina

Vino je plemenita pijača, ki ima to dobro lastnost, da s pravilno izbiro, hranjenjem in zorenjem pridobiva na kvaliteti, ta doseže svojo kulminacijo, kasneje pa vino izgublja na kakovosti. Na staranje poleg same izbire vina vpliva mnogo dejavnikov, kot so pravilna izbira prostora v katerem hranimo vino, optimalna lega steklenic in ne nazadnje spremljanje stanja vina in vodenje dokumentacije o hranjenem vinu. Želite urediti lastno vinoteko? Ne glede ali razmišljate o majhni zasebni zbirki ali potrebujete strokovno pomoč pri zahtevni vinski ponudbi za potrebe podjetja smo Vam na voljo.

Brez odlašanja kontaktirajte naše strokovnjake:

Zavod za razvoj in raziskovanje gostinskih in kmetijskih dejavnosti SloVino
Mlinska ulica 1
2000 Maribor
02 2283030
03 17 66 000
info@slovino.com


Izbira prostora za hranjenje vina 
Za hranjenje vin moramo izbrati temen prostor, saj svetloba negativno vpliva na vino, po možnosti s konstantno temperaturo okoli 10 stopinj celzija, kar je v bistvu optimalna temperatura, v najslabšem primeru, pa ne sme temperatura presegati 20° C, saj lahko pride pri manj stabilnih vinih do ponovne fermentacije. Prostor mora biti vlažen, idealna relativna vlaga je 90%, pri takšni vlagi moramo zaščititi etikete, oziroma oznake za posamezne vrste skladiščenih vin. V kolikor prihaja do odstopanja od zgoraj navedenih posameznih dejavnikov moramo te v našem primeru koregirati s pravilno izbranimi svetlobnimi elementi, vlaženjem, hlajenjem ali gretjem. Skrbeti moramo, da bo prostor dobro zračen in da ni v njem skladiščenih drugih živil, ali snovi, katerih vonj bi negativno vplival na vino. Velikost prostora je tudi pomembna, razumljivo je, da domača vinoteka ni tako velika kot dobro založena enoteka dobre restavracije, ki ima lahko prostora za nekaj tisoč steklenic, zato velikost prostora prepustimo namenu dejavnost.

Vinski dnevnik
Vinski dnevnik naj vsebuje:
1.poreklo vina(opis od kot vino izvira, navedba sorte ali tipizacije)
2.ime vina (ime vina, proizvajalca ali komercialno ime)
3.letnik
4.barva vina
5.oceno kvalitete (po lestvici od 1 do 5)
6.komentar o vinu (vonj, okus, ostale zaznave, itd.)
7.podatke o nakupu (datum nakupa in vhodna cena vina)
8.podatki o staranju (do kdaj lahko vino staramo)
9.identifikacijsko številko (zap. številka vina in kje v vinoteki se nahaja)

Ocena primernosti
1. Vino je izjemne kakovosti ima potencial za staranje
2. Vino je zelo dobre kakovosti dosega optimalno dozorelost
3. Vino je dobre kakovosti je že v rahlem zatonu
4. Vino je enostavno in v močnem zatonu, takojšna poraba
5. Vino je v slabi kondiciji ni primerno za hranjenje.

Vodenje evidence o hrambi vina 
Spremljanje vina v času od nakupa do uporabe ni pomembno samo v gastronomskih lokalih, temveč tudi pri naši vsakdanji hrambi vina. Nenehno spremljanje kakovosti vina nam omoči, da vino ponudimo v trenutku ko je njegova kvaliteta na višku. Za enostavnejše spremljanje, moramo preprosto označiti posamezna mesta v regalu, to storimo s črkami in številkami tako, da police, oziroma regale označimo s črkami, mesta za posamezno vino pa z številkami. Npr. Regal A, mesto3… Najpomembnejše pri kontroli je preverjanje kakovosti vin. To delamo vizuelno in degustativno. Pri vidnih znakih spremljamo barvo vina, motnost v steklenici, stanje zamaškov in vinske osuške. Degustativno pa za lastne potrebe ocenimo stanje vina v določeni fazi. Predlagamo enostavno lestvica od 1 do 5.

Police – regali
Velikost odprtine v regalu je odvisna od velikosti embalaže vina, izven serijske velikosti steklenic npr. magnum steklenice hranimo na posebnem mestu. Police, oziroma regali so lahko izdelani iz različnih materialov. Najpogosteje se uporablja les, beton, terakota, umetni materiali, kovina ali kombinacija lesa in zidakov ali kakšna drugačna. Pomembno je, da prostor, ki ga imamo na voljo izkoristimo najbolj racionalno, brez velikih izgub. Imeti moramo omogočeno gibanje po prostoru in preglednost med posameznimi vrstami vin.

Pravilna lega steklenic 
Steklenice morajo med hrambo ležati, da vino popolnoma zaliva zamašek v takšnem primeru so osuški manjši. Dno steklenice mora biti nižje od samega grla, tako se usedlina seseda na najmanjši površini. Važno je da steklenice brez vzroka ne stresamo in na ta način vznemirjamo vino, usedlino, ki se bo nabrala pa po izbiri vina pred serviranjem z dekantiranjem odstranimo. Da omogočimo takšno lego steklenic v hrambi imamo na voljo več različnih sistemov in materialov. Pomembno je, da za posamezno vino pripravimo prekat v katerega lahko zložimo od 6 do 12 steklenic ali več in da ga lahko označimo.