Letniki

Posamezno leto je v določenem vinorodnem okolju bolj ali manj naklonjeno vinogradništvu. Od klimatskih razmer in drugih vplivov, ki pogojujejo kakovost posameznega letnika je odvisna ocena letnika.

Ocena letnika ni enaka v vseh vinorodnih območjih. V VD Podravje se sistematično ocenjuje letnike že od leta 1970 naprej.

Leto Status
2006 – odličen
2005 prav dober +
2004 prav dober
2003 odličen
2002 prav dober do odličen
2001 odličen
2000 odličen
1999 prav dober do odličen
1997 prav dober
1996 prav dober
1995 prav dober
1994 prav dober
1993 odličen – za LR izjemen
1992 odličen
1991 prav dober
1990 odličen
1989 prav dober
1988 prav dober
1987 prav dober
1986 prav dober
1985 prav dober
1984 zadosten do dober
1983 odličen
1982 dober do prav dober
1981 prav dober do odličen
1980 zadosten do dober
1979 prav dober
1978 dober
1977 prav dober
1976 prav dober
1975 dober do prav dober
1974 povprečen
1973 dober do prav dober