Ponudniki degustacije

Lahonci 36a, 2259 Ivanjkovci

Špičnik 17, 2201 Zgornja Kungota

Polje 30b, 6310 Izola

Zalošče 40, 5294 Dornberk

Zamušani 95, 2272 Gorišnica

Vrenska Gorca 15, 3255 Buče

Trg 25. maja 8a, 5212 Dobrovo v Brdih

Lože 18, 5271 Vipava

Vogrsko 167, 5293 Volčja Draga

Lancova vas 14a, 2284 Videm pri Ptuju

Slap 52, 5271 Vipava

Gračišče 53, 6282 Gračišče

Bukovica 52, 5293 Volčja Draga

Dekani 63, 6271 Dekani

Vrtovin 29a, 5262 Črniče