Pravilniki

Z vinogradništvom in vinom povezani pravilniki

Ime pravilnika Spletna stran
Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200263&dhid=43060
Pravilnik o kakovosti grozdja v času trgatve http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199968&dhid=16900
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200079&dhid=13741
PRAVILNIK o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200749&stevilka=2634
Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200140&dhid=5172