SloVino Club

PRISTOPNICA Z IZJAVO

SloVino Sommelier Club je zastavljen kot družba ljudi, ki jih druži skupna ljubezen do naj žlahtnejše tekočine na svetu. Namenjen je druženju vinoljubov in sladokuscev. Poslanstvo članov kluba je širjenje vinske kulture, kulture uživanja lokalne hrane in gojenje pozitivnega odnosa do vina in kulinarike. Člani skrbijo za ugled vinske dežele in kluba, ki mu pripadajo. Njihov odnos do vina mora izkazovati spoštovanje do vina in hrane kot pomembnega dela naše kulturne dediščine.

Namen delovanja kluba je:

 • druženje ljudi ob vinsko-kulinaričnih doživetjih
 • dvig kulture uživanja vina
 • organizacija degustacij in predstavitev vin
 • izobraževanje članov kluba
 • širjenje informacij o dogodkih na vinsko-kulinaričnem področju
 • informiranje javnosti o pomenu vina v okolju
 • spoznavanje vin in poroke med vinom in hrano
 • zagotavljanje ugodnosti za člane kluba
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami z namenom prenosa informacij in znanj.Ustanovni sestanek SloVino Club-a je bil 26. januarja 2004. Istega dne so organi Zavoda za razvoj in raziskovanje gostinskih in kmetijskih dejavnosti SloVino sprejeli sklep o ustanovitvi SloVino Club-a.Član kluba lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki sprejme pravilnik kluba v katerem je določeno, kakšen odnos mora član gojiti do vina. Klub bazira na prostovoljni bazi in je organiziran v okviru Zavoda Slovino

  ČLAN SloVino Sommelier Cluba postanete tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, Maribor.
  Dodatne informacije na 03 17 66 000 ali info@slovino.com

Vzorec članske izkaznice
Vzorec članske izkaznice SloVino Sommelier Club

PRISTOPNICA Z IZJAVO