Vina


V skladu s pravilnikom se lahko za uporabo blagovne znamke Sommelierska selekcija – Sommelier Selection – potegujejo vina vseh sort in zvrsti, katerih prijavljena količina za sodelovanje ni nižja od 375 litrov.
Količinska omejitev ne velja za vina posebnih kakovosti.
Pred pričetkom akcije je potrebna odločba o ocenitvi vina po zakonu.