NOVOLETNA ČESTITKA PREDSEDNIKA DRUŠTVA GOSTINSKIH DELAVCEV SLOVENIJE

Ob iztekajočem se letu se vsem kolegom zahvaljujem za sodelovanje in v letu 2003 želim veliko delovnih uspehov, osebnega zadovoljstva in sreče.

Edvard KUŽNER