Mednarodni kmetijsko–živilski sejem za večjo konkurenčno sposobnost agroživilskega sektorja

Mednarodni kmetijsko–živilski sejem bo od 28. avgusta do 3. septembra 2004 še bolj mednaroden kot doslej!

V petek, 19. decembra, je v Radencih potekala prva seja programskega sveta Mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma, ki jo je vodil Ivan Obal, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Direktor Pomurskega sejma, Janez Erjavec, je podal poročilo o

uspešnem Mednarodnem kmetijsko–živilskem sejmu v letu 2003. Poudaril je, da bosta mednarodni Kmetijsko – živilski sejem v letu 2004 zaznamovali vstop Slovenije v EU in schengenska meja. Potreba po promociji agroživilskih izdelkov bo še večja, saj bodo domači proizvajalci soočeni z mnogo močnejšo konkurenco, kot so jo bili vajeni do sedaj.

Pomembno vlogo bodo imele na sejmu tudi državne institucije, saj bo potrebno kmetovalce in industrijo soočiti z novimi zakonskimi in strateškimi usmeritvami.

Mednarodni kmetijsko–živilski sejem bo za en dan krajši, saj je organizator prisluhnil predlogu, ki ga podpira večina razstavljavcev.

Obširne in posodobljene bodo razstave živali in rastlinske proizvodnje, ki bodo imele mednarodni značaj. Bogat bo tudi program spremljajočih strokovnih, stanovskih in družabnih prireditev.

Janez Erjavec je v nadaljevanju zbranim predstavil investicije, ki jih bo Pomurski sejem v sodelovanju s poslovnimi partnerji izvajal v letu 2004.

Udeleženci posveta so se v nadaljevanju srečanja zavzeli za še močnejšo predstavitev slovenske živilsko – predelovalne industrije in rejcev na sejmu, ter za povečevanje mednarodne zastopanosti na strokovnih ocenjevanjih kakovosti, ki potekajo pod okriljem Mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma. Napovedali so strokove posvete, s katerimi bodo predstavili nov pravilnik o kakovosti mesa in se zavzeli za promocijske akcije na sejmu, s katerimi bi pridobivali dijake za živilske poklice.

V nadaljevanju srečanja je dr. Aleš Kuhar iz Katedre za ekonomiko, politiko in pravo pri Biotehniški fakulteti, predstavil študijo o vplivu, ki ga bo imelo za slovenska podjetja živilsko – predelovalne panoge vključevanje v EU.