42. mednarodni Kmetijsko – živilski sejem bo od sobote, 28. avgusta do petka, 3. septembra 2004 odmeval v Evropski uniji!

Po treh uspešno zaključenih mednarodnih prireditvah: sejmu INPAK, sejmu MEGRA in sejmu LOV tečejo v Pomurskem sejmu še zadnje priprave na našo največjo prireditev – 42. mednarodni kmetijsko – živilski sejem.

Na sejmu bo v odlični mednarodni zasedbi predstavljena domača živilskopredelovalna industrija, Kmetijsko–živilski sejem pa bo tudi največja slovenska predstavitev vinarstva. Še močneje ga bodo letos zaznamovali skupinski razstavni prostori iz tujine. Predstavile se bodo Italija, Nemčija, Poljska in Avstrija, tečejo pa tudi še dogovori z drugimi državami.Državne instutucije bodo na svojih razstavnih prostorih in forumskih strokovnih dogodkih kmetovalce in industrijo soočile z novimi zakonskimi in strateškimi usmeritvami. V okviru obsejemskega strokovnega dogajanja bo v četrtek, 2. in petek, 3. septembra 2004 na sejmu potekal workshop z naslovom Investicijske možnosti v kmetijstvu s prikazom dobre prakse. Pripravlja ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z glavnim sekretariatom srednjeevropske pobude (SEP-CEI). Kmetijski ministri držav Srednjeevropske pobude bodo sejem 2. septembra 2004 tudi obiskali.

Ena od zanimivosti letošnjega sejma bo razstava in dogajanje z naslovom Oglarska dežela in oglarstvo. Poleg prižiganja kope bodo v sklopu dogajanja na sporedu strokovni posvet, Oglarska noč, ob kopi pa bodo lahko obiskovalci kupili oglje in se okrepčali z oglarsko malico.

Na sejmu bodo podeljena priznanja najboljšim iz mednarodnih ocenjevanj mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov in brezalkoholnih pijač, odprtega državnega ocenjevanja vin ter ocenjevanja kmetijske mehanizacije, ki potekajo na Pomurskem sejmu. Mnoge izmed nagrajenih prehrambenih izdelkov bo na sejmu mogoče poizkusiti, kmetijsko mehanizacijo pa (na posebnem demonstracijskem prostoru ) tudi preizkusiti.

Predstavitve živali bodo obšrine in mednarodne, vzorčni nasadi pa vzorno urejeni in dopolnjeni z novimi rastlinami.

Vzorčno halo z razstavo hlevske opreme bo dopolnila predstavitev kmetijskih gospodarskih gradenj in projekti novosti v kmetijski pridelavi.

Sejem bo ponudil bogat program spremljajočih stanovskih in družabnih dogodkov. Vsem udeleženim razstavljavcem bo ponudil enkratno priložnost za mednarodno promocijo, obiskovalce pa seznanil z novostmi, opremil z novimi strokovnimi spoznanji in poskrbel za njihovo prijetno druženje s stanovskimi kolegi in prijatelji.

Vabimo vas, da več aktualnih informacij o mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu in naših drugih prireditvah preberete na www.pomurski-sejem.si.