Ptujčani prilagajajo vina potrošnikom

Ptujska klet je že pred leti začela spreminjati svojo poslovno in vsebinsko usmeritev. K temu je pripomoglo spreminjanje svetovnih vinskih trgov ter trendov. Na osnovi analiz so namreč ugotovili, da se morajo prilagoditi pričakovanjem potrošnikov – pivcev vina, če želijo zadovoljiti njihova pričakovanja.

Obseg delovanja se bo v prihodnje prilagajal potrebam in viziji podjetja ter njenih lastnikov. Ker so vina iz ptujskega vinorodnega okoliša zaradi svoje svežine in lahkotnosti zelo zanimiva za kulinarične kombinacije, bo Ptujska klet kot članica skupine Perutnina Ptuj dosegla še dodatne sinergijske učinke. Tako bodo potrošnikom skupaj zagotovili obilo zadovoljstva v kombinaciji hrane in vina – pri čemer vino zagotavlja sadnost, svežino, lahkotnost in iskrivost – skupini pa uspeh in razvoj.Poslovni rezultati zadnjega leta kažejo, da se deleži na tržišču vin večajo predvsem kakovostnemu ter vrhunskemu vinu. Tako se je prodaja kakovostnih in vrhunskih vin povečala za 12 odstotkov, prodaja namiznih vin se je zmanjšala za skoraj 8, deželnih pa kar za 30 odstotkov. Velik premik je Ptujska klet naredila tudi na področju trženja svojih turističnih potencialov, saj si je to leto vinsko klet ogledalo ter poskusilo njena vina kar za polovico več skupin obiskovalcev kot leto poprej.

Trend, ki tako na slovenskem kot tudi evropskem trgu usmerja proizvodnjo vin, je letošnje leto razlog za odločitev podjetja, da zmanjša količine odkupljenega grozdja od kooperantov KZ Ptuj. Namesto skoraj 4,5 milijona kilogramov odkupljenega grozdja lansko leto bodo letos skupno odkupili 3,5 milijona kilogramov, od tega od kooperantov Kmetijske zadruge Ptuj 250 tisoč kilogramov.

Politiko odkupa grozdja, ki se bo odražala v omejitvi odkupa nekaterih sort od Kmetijske zadruge Ptuj, so morali spremeniti zaradi sprememb na prodajnem segmentu vin. Od bivših zaposlenih, ki so jim v postopku racionalizacije dali vinograde v najem, bodo odkupili vso grozdje, od ostalih kooperantov pa naslednje sorte: Chardonnay, Sauvignon, Traminec, Rumeni muškat, Renski rizling, Modra frankinja. Kljub temu, da smo bili primorani našo poslovno filozofijo in podjetniško logiko spremeniti, ne zapiramo vrat kooperantom KZ Ptuj in smo ji že ponudili poslovni dogovor, da vso pridelano grozdje njenih kooperantov vinificiramo in skletarimo za račun KZ Ptuj, je zagotovil Andrej Sajko, direktor Ptujske kleti, ki je politiko odkupa tudi predstavil.

V Ptujski kleti so prepričani, da lahko le z nenehnim sledenjem trendom zagotavljajo konkurenčnost in stabilnost podjetja. Trgatev se bo sicer začela 1. oktobra 2004 z odkupom sorte Rizvanec.

Dodatne informacije:

Andrej Sajko, direktor Ptujske kleti d.o.o., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj

Tel.: 02/ 787 98 10; Fax: 02/ 787 98 13; e-pošta: sgh-vino@perutnina.si; www.haloze.com