Vodstvo slovenskih kuharjev na WACS konferenci

Od 6. do 9. oktobra je v Budimpešti potekala konferenca evropskega – regijskega združenja predsednikov sekcij WACS.

V prvem delovnem dnevu smo bili seznanjeni s pripravami na svetovni kongres in predlogi dopolnitve statuta WACS.
Predstavili so nam na novo oblikovano spletno stran WACS ( www.wacs2000.org )in nas opozorili, za oddajo člankov in poročil dogajanj po posameznih sekcijah. Od nas pričakujejo poročila z regionalnih in državnih kulinaričnih dogodkov. Gradivo lahko slikovno opremimo in z minimalnimi teksti objavljamo na spletni strani WACS in tako ostale članice seznanjamo s svojimi aktivnostmi.

Sprejem v palači Budim

S strani predsednika mediteranskega dela evropskega združenja Fausto Airoldi je bil predstavljen predlog tekmovanja za Mediteranskega kuharja. Tekmovanja bi se lahko udeležili člani posameznih sekcij po državah, ki so članice WACS. Tekmovanje bi se odvijalo na enem mestu, kraj gostitelja bi članice dorekle ko bo sprejet pravilnik in pridobljene ponudbe za izvedbo tekmovanja.


Predsednik WACS g. Ferdinand Metz pa je predstavil tekmovanje za kuharja leta na katerega se bo uvrstilo samo 7 kuharjev iz vseh celin. Za to tekmovanje bi potekala izbirna tekmovanja po posameznih državah. Zmagovalci bi se potem pomerili na regijskih tekmovanjih in na koncu še kontinentalnem tekmovanju. Kontinentalni zmagovalci pa bi se pomerili na svetovnem kuharskem kongresu. Kjer bi tudi dobili kuharja leta. Naziv bo podeljen za obdobje 2 let.

V delu globalizacije dela WACS nam je bil predstavljen projekt pridobitve naziva Chef Master, ki bi ga izvajali po načelu certifikatnega sistema izobraževanja, pridobljeno licenco bi izdajala organizacija WACS, ki bi tudi vodila evidenco izdanih licenc po državah. S strani WACS bi se koordinirala priprava kandidatov za pridobitev naziva, kakor tudi aktivno sodelovanje predstavnika WACS pri preverjanju kandidatov. Shema več stopenjskih certifikatov se pripravi in predstavi na kongresu WACS 2006 Auckland.

Seveda se sprašujemo kaj pomeni kratica ali naziv CHEF; C – Cuisine; H – Hospitality; E – Education; F – Food; S – Service to others.

Predstavljeni sta nam bili tudi dve kandidaturi za WACS kongres v letu 2010. Predstavila se je Francija s kandidaturo Pariza in Češka s Prago.
Na tromeji med Madžarsko, Avstrijo in Slovaško se pripravlja projekt Gastroland. V sklopu tega projekta naj bi se razvilo podeželje vseh treh držav v regijo z visokim turizmom in odlično prehrano različnih področij, ki bodo predstavljena v 50 restavracijah. Za ta projekt so države udeleženke pripravljene plačat med 140 – 200 mio. Podrobnosti na www.gastrolad.com.


Na konferenci se je predstavila tudi Sekcija kuharjev in slaščičarjev Slovenije, predsednik Tomaž Vozelj je predstavil sekcijo z osnovnimi podatki in njeno vlogo v gostinsko-turističnem gospodarstvu.
…..

V drugem delu predstavitve pa je, Srečko Koklič predstavil Gostinsko turistični zbor Slovenije, s poudarkom na tekmovanjih namenjenih kuharjem. Predstavitev je bila pripravljena v power point prezentaciji s podatki in slikovnim gradivom.

Po predstavitvi je sekcija udeležence pogostila ob postrežbi kave z dobrotami iz Prekmurja – Diši po Prekmurju (prekmurska šunka, domači kruh, prekmurska gibanica), pehtranko – velikanko, gostilne Kukelj Velike Lašče in domačim bio jabolčnim sokom iz Hotavelj.
S strani predsedstva WACS smo prejeli pohvalo za predstavitev in zahvalo za pogostitev.


Srečko Koklič
Tomaž Vozelj