Tudi vinogradniki o novem dohodninskem zakonu

Srečali se bodo predsedniki vinogradniško vinarskih društev.

V vinorodnih krajih je vino tesno povezano in prepleteno z vsakdanjim življenjem in predstavlja dobrino, ki poleg gospodarskega učinka lahko daje območju in pridelovalcu dobro ime. In tako je tudi v vinorodni deželi Podravje, kjer aktivno in uspešno deluje blizu 60 vinogradniško vinarskih društev, ki združujejo preko 6.000 prizadevnih pridelovalcev vina.
Zraven pa je tudi Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, kot strokovna institucija, s svojimi strokovnimi službami, svetovalno in kontrolno, že vrsto let sodeluje pri pridelavi vina v tem prostoru. In pri KGZ Maribor so že uveljavili prakso, da vsako leto skupaj s predstavniki vinogradniško vinarskih društev oz. VINIS, organizirajo strokovno in prijateljsko srečanje.

In letošnje srečanje predsednikov društev ter drugih gostov bo v četrtek (26.1.), ob 16. uri v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Vinarska ul. 14.

ťV vinogradništvu in vinarstvu se je nabralo kar nekaj težav, o katerih bi se bilo dobro pogovoriti. Vinogradniško vinarska društva v Vinorodni deželi Podravje združujejo glavnino zasebnih pridelovalcev, ki so bistveno pripomogli k dvigu kakovosti in kulturi uživanja vina. Bolje povezana bi lahko imela večji vpliv tudi pri trženju ali nekaterih za panogo drugih pomembnih odločitvahŤ,
pravi direktor KGZ Maribor dr. Stane Klemenčič, ki dodaja, da bodo prisotni na srečanju spregovorili predvsem o kakovosti, stilu in ceni vina, potem o obdavčitvi vinarstva po novem zakonu o dohodnini ter o številnih drugih aktualnih temah…

Besedilo: Oste Bakal