Pregled kakovosti in količine grozdja – vrhunska vina

Pregled kakovosti in količina grozdja je obvezen za vse kategorije vrhunskega vina, to je za vrhunsko vino in za vrhunska vina posebnih kakovosti.
Kontrolo kakovosti in količine grozdja namenjenega predelavi v vrhunsko vino opravljajo pooblaščene organizacije za oceno vina.
Po 12.členu in 18.točki 42.člena Zakona o vinu UL 70/97 in 16/01, se bo opravljala kontrola količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin za letnik 2006.

Obvestilo za VD Podravje je dosegljivo s klikom tukaj :::>>> (word)

Obrazec za predprijavo za VD Podravje je dosegljivo s klikom tukaj :::>>> (word)