Prinčičevi o trgatvi 2006

Prve ugotovitve glede letnika 2006 so zelo pozitivne, saj je ťsurovinaŤ odlična. Grozdje je bilo zdravo, sladkorne stopnje visoke in v pozitivni korelacij s kislinami. V takšnih pogojih lahko upravičeno gojimo upanje, da bo letnik 2006 še dolgo navdihoval ljubitelje vina.
Več na http://www.princic.si

Kmetija Prinčič
Kozana 11
5212 Dobrovo v Goriških Brdih
Tel/fax: +386 5 30 41 272
e-mail: tomaz.princic@siol.net