Spraviti vinski sektor EU spet na vrh!

Evropska komisija je 4. julija 2007 sprejela predloge za obsežno reformo trga vina v Evropski uniji.
Cilji reforme so: povečati konkurenčnost evropskih proizvjalcev vin, vnovična pridobitev trgov v tretjih državah, uravnoteženje ponudbe in povpraševanja, poenostavitev pravil, ohranjanje najboljših tradicij vinogradništva v Evropski uniji, krepitev socialne strukture podeželskih območij ter zaščita okolja.

Ključna za reformo je bolj gospodarna poraba proračuna za trg vina (1,3 milijarde evrov). Kot predvideva predlog, bodo od prvega dne uveljavitve reforme odpravljeni vsi neučinkoviti podporni tržni ukrepi – različne pomoči za destilacijo, pomoč za zasebno skladiščenje in izvozna nadomestila. Dodajanje slakdorja vinu bo prepovedano, enako velja za pomoč za mošt. Krizno destilacijo bosta zamenjala dva ukrepa kriznega upravljanja, ki bosta financirana iz nacionalnih finančnih svežnjev.

Precej več sredstev bo namenjenih za promocijo vin EU, zlasti na trgih tretjih držav. V prehodnem obdobju petih let bodo ohranjene prepovedi zasaditve, nekonkurenčni vinogradniki pa bodo imeli možnost opustiti dejavnost, ob tem pa bodo prejeli velikodušno finančno podporo. Po letu 2013 bodo omejitve pri zasaditvi odpravljene, da bi tako konkurenčnim vinogradnikom omogočili razširitev proizvodnje, če bi ti to želeli.

Pravila za označevanje vin bodo poenostavljena, EU bo sprejela nekatere prakse proizvodnje vina, ki jih priznavajo vse države proizvajalke v Mednarodni organizaciji za vinsko trto in vina, politika kakovosti vin pa bo temeljila na pristopu geografskega porekla. Države članice bodo prejele nacionalne finančne svežnje in nabor aktivnosti, ki jim bo omogočil izbiro najprimernejših ukrepov glede na lokalno okolje. Več denarja bo namenjenega tudi razvoju podeželja, konkretneje podpori mladim vinogradnikom in varstvu okolja.

Več o predlogu Komisije lahko najdete tukaj :::>>>