Obvestilo o varstvu vinogradov

KGZS Maribor, 21. 5. 2008, številka: 3
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 19 (dolžina poganjkov od 30 – 40 cm in
tudi več).
Pri ostalih sortah je povprečna dolžina poganjkov le od 15 do 25 cm. Ker je bila vsota efektivnih temperatur 170 °C s pragom 8 °C na večini lokacij dosežena v času med 6. in 7. majem, so bili s padavinami med 19. in 20. majem (glej tabelo) doseženi pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte.

Nadaljevanje in tabela s klikom tukaj :::>>>