Vinis-ovi sklepi

Mali vinogradniki in vinarji so izpostavljeni kritiki, da so nosilci sive ekonomije, oziroma ťsivega trgaŤ, kar ima negativen predznak. Zveza bo vplivala na javnost, da se taka miselnost ovrže ter da se siva ekonomija zamenja z izrazom ťneevidentirano trženje vinaŤ.

Predlogi in sklepi skupščine VINIS-a z dne 29. februarja 2008

 • VINIS bo še naprej deloval kot civilna iniciativa in se aktivno vključeval v razprave ob sprejemanju zakonodaje iz področja vinogradništva, vinarstva in obdavčitve.
 • Zaradi neekonomičnosti pridelave vina, mladi ne kažejo interesa za nadaljevanje pridelave. VINIS bo podpiral zakonodajo, ki bo vzpodbujala zgodnje upokojevanje vinogradnikov in omogočila mladim, da se aktivno vključijo v pridelavo grozdja in vina.
 • Velike trgovske hiše nudijo tuja vina na svojih policah. VINIS bo vzpodbujal promocijo domačih vin. V ta namen bo promoviral domače blagovne znamke.
 • VINIS bo vzpodbujal konkurenčnost Štajerskih vin in se zavzemal za primerno organiziranost pridelovalcev. Pomagal bo oblikovati primeren stil štajerskih vin in ustvariti ustrezno blagovno znamko.
 • Slovenska zakonodaja dovoljuje slajenje vina. VINIS se bo odločno zavzemal za prepoved slajenja vina z koncentriranim moštom s katerim se ponovno vnašajo neprimerne sestavine mošta. Ta prepoved je velika šansa za promocijo in konkurenčnost slovenskih vin.
 • Zaradi težav društev vinogradnikov z malim številom članov, glede plačevanja članarine se zadolži upravni odbor Zveze, da pripravi več variant za ustreznejšo obliko plačevanje članarine.
 • Za uspešnejšo prodajo vina na domu, bo Zveza predlagala, da zakonodaja nameni več sredstev za gradnjo vinskih kleti, za sodobno opremo pri pridelavi vina in za ustrezno ureditev degustacijskih sob.
 • Mali vinogradniki in vinarji so izpostavljeni kritiki, da so nosilci sive ekonomije, oziroma ťsivega trgaŤ, kar ima negativen predznak. Zveza bo vplivala na javnost, da se taka miselnost ovrže ter da se siva ekonomija zamenja z izrazom ťneevidentirano trženje vinaŤ.
 • Za večji pretok obiskovalcev na Vinsko turističnih cestah, bo VINIS predlagal ustanovitev društev VTC, tam kjer projektni sveti ne delujejo.
 • Na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bomo predlagali čim več kandidatov vinogradnikov, da bomo lažje uveljavljali naše predloge.
 • VINIS na predlog nadzornega odbora posodobi finančno evidenco.

  Stanko Šoster, predsednik ZDVVS

  ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE VINIS
  Jana Baukarta 30
  9240 Ljutomer
  tel. 02/ 581 17 34
  m. 041 386 030
  www.slovino.com/vinis