Čebelarji aktivni

ČEBELARJI PREDSTAVILI SLOVENSKI KOZAREC ZA MED IN ČEBELARSKI TURIZEM
Slovenski kmetijski minister Iztok Jarc je imel danes na 46. mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu čast, da je natočil med v prvi slovenski zaščiteni kozarec za med.
S tem se je končal prvi in začel drugi, napornejši del akcije Čebelarske zveze Slovenije za očitnejše ločevanje slovenskega medu od mešanih medov in medov vprašljive kakovosti iz tujine na slovenskem trgu. Nov kozarec je rezultat razpisa, na katerega se je prijavilo 15 oblikovalcev, simbolizira pa kapljo medu.

V skladu s pravilnikom, ki ga je že sprejela ČZS, bo proizvajalec in distributer teh kozarcev moral voditi natančno evidenco o tem, komu je takšne kozarce prodal, saj bo v njih dovoljeno točiti samo kakovosten med slovenskega porekla, ki ga bodo potrošniki tako lažje razlikovali od uvoženega. Obliko kozarca je ČZS zaščitila.

Obenem je Čebelarska zveza Slovenije danes predstavila svoj drugi projekt, čebelarski turizem, in z njim povezan katalog slovenskih čebelarskih poti. Tudi po tej poti namreč v zvezi želijo izboljšati položaj čebelarstva pri nas, povečati prodajo medu in promovirati čebelarstvo kot vsestransko koristno dejavnost. V sklopu projekta so v vsako slovenski pokrajini oblikovali turistično pot, ki poleg ostalih zanimivosti vodi tudi do tamkajšnjih vzornih čebelarjev, ki so tudi nekakšni strokovni turistični vodiči.