GTZ zaključen

V Habakuku je uspešno zaključen 56. Gostinsko turistični zbor Slovenije; Podeljenje desetine kompletov odličij
SLOVENSKO GOSTINSTVO IN TURIZEM STA LAHKO PONOSNA

Turistično gostinska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije je tudi letos organizirala tradicionalno stanovsko prireditev Gostinsko turistični zbor – največjo in obenem z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Tokrat so se številni gostinski in turistični delavci zbrali že šestinpetdesetič, in sicer pod Pohorjem v Mariboru. Gostitelja dogodka, ki sta svoje poslanstvo opravila brezhibno, sta bila Terme Maribor d.d. in Športni center Pohorje d.o.o. Prireditev, ki je namenjena predvsem strokovnemu kadru gostinstva in turizma ter za te poklice šolajoči se mladini, pa tudi širši javnosti, je v hotelu Habakuk obiskalo približno 5.000 obiskovalcev.

Tridnevni Gostinsko turistični zbor je bil zasnovan tematsko po dnevih. Prvi dan je bil posvečen svečani otvoritvi in podelitvi priznanj za kakovost in uspešnost. Drugi dan zbora je zaznamovala 2. nacionalna borza dela v gostinstvu in turizmu v soorganizaciji GZS-Turistično gostinske zbornice, Direktorata za turizem, Zavoda RS za zaposlovanje, Slovenske turistične organizacije in Obrtno podjetniške zbornice. Tretji dan je bil posvečen izboljšanju dostopnosti turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami, katerega pobudnika sta bila Nacionalno turistično združenje in Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT. Istočasno s temi dogodki so se vsak dan na prizorišču vrstile komercialne razstave in številna tekmovanja v različnih kategorijah, kot so: priprava pogrinjkov, priprava jedi pred gosti, kuhanje menija, slaščičarstvo, kulinarična artistika, tekmovanje sobaric, priprava jedi v kotličku, tekmovanje barmanov, tekmovanje v pripravi kave, tekmovanje v poznavanju in točenju piva, tekmovanje hotelskih receptorjev in mnoge druge.

Letos se je na tridesetih razpisanih tekmovanjih udejstvovalo doslej rekordno število tekmovalcev – vseh skupaj 528, od tega 124 dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem. Prvič so se za Pokal kakovosti potegovale hotelske hiše in prvič je izvedeno tekmovanje Grand Prix kuhar leta. 20. oktobra je bil obeležen tudi svetovni dan kuharjev. V tekmovalnem delu prireditve je bilo podeljenih 146 zlatih, 172 srebrnih in 112 bronastih priznanj, kolajn, plaket in medalj.

Gostinsko turistični zbor Slovenije je že zdavnaj prerasel v festival gostinstva in turizma, ki vpliva na razvoj kakovosti storitev v perspektivni turistični panogi. Njegova nezamenljiva vloga je, da omogoča priložnosti za izpopolnjevanje, izobraževanje, nagrajevanje, združevanje in povezovanje ljudi, ki delajo z nasmehom v strokah gostoljubnosti z visoko zastavljenim ciljem – doseči zadovoljstvo gostov, ki se bo izkazalo z njihovimi ponovnimi prihodi v iste gostinske obrate. Nič manj pomembna vloga Gostinsko turističnega zbora Slovenije je v poudarjanju pomena gostinske stroke in izpostavitvi lepih plati gostinskih poklicev, ki so pri nas že dolgo tega deficitarni. Z vrnitvijo ugleda poklicema kuharja in natakarja so se še posebej prizadevali organizatorji 2. nacionalne borze dela v gostinstvu in turizmu, katere osrednji dogodek je bila okrogla miza na temo Možnosti za uspešno kariero v gostinstvu in turizmu. V pogovorih pred publiko s številnimi uspešnimi posamezniki, kot tudi s praktično demonstracijo kuharskih, slaščičarskih in veščin strežbe, so stanovski kolegi poskušali zainteresirani mladini pričarati lepote poklicev in dokazati, da tudi v gostinstvu posameznik lahko zgradi solidno kariero. GZS-Turistično gostinska zbornica je z organizacijo in realizacijo tega velikega dogodka tudi sama (in vsako leta znova) odigrala svoje častno poslanstvo spodbujanja kakovostnega razvoja turizma in gostinstva na Slovenskem.

Po videnem pa lahko brez ovinkarjenja zapišemo, da so slovenski gostinski in turistični delavci lahko ponosni, saj so s svojimi mojstrovinami povzročali, da je marsikomu zastal dih, slone pa so se cedile vsem. Le če bi se pravilno ovrednotilo njihovo delo…
(O.B.)