Prehodni pokla kakovosti hotelu Livada Prestige

Zaposleni v družbah dejavnosti Turizem Poslovne skupine Sava v Pomurju so se tudi v letošnjem letu udeležili 56. Gostinsko- turističnega zbora in z bogato bero najžlahtnejših priznanj vnovič potrdili najvišjo kakovost gostinskih in turističnih storitev.
Skupno so prejeli kar petindvajset zlatih, triindvajset srebrnih, devet bronastih in sedem priznanj, trak kakovosti in prehodni Pokal kakovosti za hotel Livada Prestige v Termah 3000, kar je še boljše od rezultatov z lanskega gostinsko-turističnega zbora. Novost v organizaciji letošnjega strokovnega dela srečanja sta tudi tekmovanji za Pokal kakovosti in Grand Prix kuhar leta. Za osvojitev prehodnega Pokala kakovosti mora hotel, ki se lahko poteguje za laskav naziv, zbrati skupno največje število točk na šest različnih strokovnih tekmovanjih kot so priprava in postrežba menija, priprava jedi po naročilu, priprava jedi pred gosti, mešanje pijač oz. poznavanje vin ali priprava in postrežba kave, tekmovanje hotelskih receptorjev in sobaric.

Na uradnem odprtju tridnevnega strokovno-družabnega dogodka, ki je med 20 in 22. oktobrom potekalo v Termah Maribor in se ponaša z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, je Turistična gostinska zbornica podelila priznanja za kakovost in uspešnost posameznikom in organizacijam za vidne uspehe v turistični in gostinski dejavnosti. Med prejemniki priznanj sta tudi Viktor Vlaj in Bojan Vratarič iz Term 3000. Skupno pa je bilo na letošnjem gostinsko-turističnem zboru podeljenih 146 zlatih, 172 srebrnih in 112 bronastih priznanj, kolajn, plaket in medalj. Tekmovanja so potekala v različnih kategorijah, med drugim v pripravi pogrinjkov, slaščičarstvu, kulinarični artistiki, tekmovanju sobaric in hotelskih receptorjev, pripravi jedi v kotličku, v poznavanju in točenju piva.

Tekmovalnega dela srečanja se je udeležilo tudi 66 zaposlenih v družbah Terme 3000, d.o.o., Zdravilišče Radenci, d.o.o., s Termami Banovci, Terme Lendava, d.o.o., in Terme Ptuj, d.o.o. Skupno so prejeli kar petindvajset zlatih, triindvajset srebrnih, devet bronastih in sedem priznanj, trak kakovosti in prehodni Pokal kakovosti za hotel Livada Prestige v Termah 3000, kar je skupno še boljše kot lani. Terme 3000 so k bogati beri iz preteklih let dodale še deset zlatih, deset srebrnih, pet bronastih in tri priznanja, trak kakovosti in prehodni Pokal kakovosti. Zaposleni v Zdravilišču Radenci s Termami Banovci so prejeli skupno osem zlatih, osem srebrnih, dve bronasti ter priznanje, Terme Lendava pet zlatih, eno srebrno, dve bronasti in eno priznanje ter Terme Ptuj dve zlati, štiri srebrne in dve priznanji. S tem so ponovno potrdili vrhunsko kakovost gostinsko-turističnih storitev, ki so v okviru celovite turistične ponudbe pomurskih destinacij pomemben element pri ohranjanju in ustvarjanju zadovoljstva in zaupanja gostov.

(O.B.)