46. vinogradniško vinarski posvet vinorodne dežele Podravje

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je 20. junija letos v

Imenem, v Hiši vin Emino organiziral že 46. vinogradniško vinarski posvet vinorodne dežele Podravje. Posveta se je udeležilo večje število vinogradnikov – vinarjev iz Podravja in vinogradniško vinarskih strokovnjakov iz vse Slovenije.

V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj ugotovitev.
Glavna tema letošnjega posveta je bila ťPridelava vin posebnih kakovosti – tradicija in izziv.Ť
Za pridelavo vin posebnih kakovosti (pozna trgatev, izbor, jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni izbor) je značilno, da to ni običajna vinogradniška pridelava, temveč gre za najvišjo stopnjo dosežene kakovosti grozdja pridelanega v vinogradu. Podravje je območje, kjer so ugodni pogoji za pridelavo vin posebnih kakovosti.

Na mednarodnih ocenjevanjih dobivajo vina posebnih kakovosti najvišja priznanja in so tako pomembna promocija vinogradnika vinarja in vinorodne dežele Podravje.
Pridelava teh vin ima bogato zgodovinsko tradicijo. Tehnologija pridelave vin posebnih kakovosti je zahtevnejša od klasične pridelave.

V Podravju predstavljajo vina posebnih kakovosti 10 odstotni delež znotraj vrhunskih vin. Izkušnje kažejo, da je potrebno za dvig kakovosti vin posebnih kakovosti prilagoditi in dopolniti zakonodajo, katera predpisuje minimalne pogoje pridelave vin posebnih kakovosti (dvig sladkorne stopnje  grozdja v času trgatve in znižanje – omejitev pridelka za posamezno  kakovostno stopnjo).

Danes nudijo vina posebnih kakovosti ne samo dobro reklamo, promocijo in razpoznavnost vinogradnikom vinorodne dežele Podravje, zagotavljajo tudi dodano vrednost in bližnjico za dobro trženje vsem, tudi ostalim vinom normalne kakovosti. To je tisto več, kar imajo le izbrana vinorodna območja.

Na posvetu so se pridelovalci seznanili s prodajo vina na mednarodnem trgu. Za uspešno prodajo slovenskega vina je potrebno graditi na izgradnji Slovenije kot vinske destinacije.  Za to je potrebna verodostojna zgodba, temelječa na  naravnih danostih, stalna kakovostna rast, urejen notranji trg, vinski turizem, osrednji vinski dogodek. 

V Sloveniji in tudi v vinorodni deželi Podravje imamo prestižne vinarje z veliko domišljije, viden je napredek v kleteh, koriščena sredstva iz EU so doprinesla k boljši tehnološki opremljenosti. Trend povpraševanja v EU je v aromatičnih sortah, vendar bi morale biti laški (povsem pozabljen) in renski rizling ter šipon osnova.

Več o referatih, podanih na posvetu in o letniku 2011 (ocenjevalni komisiji, strokovni oceni, pregledu ocen posameznih vzorcev, o spremljanju dozorevanja grozdja in kakovosti), lahko na 77. straneh najdemo v zborniku "VINSKI LETNIK 2011 vinorodne dežele Podravje", ki ga je izdal Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.


www.kmetijski-zavod.si