Učeče se kmetije – po znanje na podeženje

Uspešno končan zanimiv projekt v Slovenskih GoricahV okviru LAS Ovtar Slovenskih goric so v letošnjem letu uspešno zaključili še en projekt in sicer: Učeče se kmetije – Po znanje na podeželje. Projekt so zastavili s ciljem vzpostavitve mreže kmetij in mojstrov domačih obrti in tradicionalnih znanj, ki nudijo možnosti izobraževanja vsem generacijam za spoznavanje življenja in dela na kmetiji ter podeželju. S prenosom znanj domačih obrti in življenja na podeželju so želeli vzpostaviti tudi odnos, poudariti pomen in povečati ozaveščenost do prostora ,v katerem bivamo ter prispevati k ohranitvi teh znanj za prihodnje generacije. Prva aktivnost projekta je bila analiza območja (občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah) s ciljem poiskati obstoječe izvajalce domače obrti in tradicionalnih znanj kot npr. pletenje košar, izdelovanje različnega orodja iz lesa, kovaštvo, izdelovanje volne, kulinarike, poljedelstva iz preteklosti (uporaba in tehnologija pridelave lanu, ajde, pire, industrijske konoplje …), ki so pripravljeni svoja znanja in spretnosti predati naslednjim generacijam.

„Število posameznih mojstrov in društev, ki s svojim delom prispevajo k ohranjanju domačih obrti in znanj ter so s svojimi člani velika zakladnica znanj (ročna dela, zeliščarstvo, tradicionalne peke), nas je presenetilo. Ugotovili smo, da je velika prednost in razvojna priložnost območja LAS Ovtar Slovenskih goric tudi v relativno visoki ohranjenosti tradicije domače obrti in tradicionalnih znanj. V sklopu projekta je bil z vzpostavitvijo mreže mojstrov in kmetij izdan tudi katalog Po znanje na podeželje – kmetije in mojstri domačih obrti in tradicionalnih znanj Slovenskih goric. V katalogu so kmetije in mojstri podrobno predstavljeni, prikazani so njihova znanja in veščine ter primer izvedbe delavnice na kmetiji ali na drugi lokaciji po dogovoru, ko narava dela to dopušča“, pravi dr. Milojka Fekonja, Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Tekom projekta so z mojstri izvedli tudi učne delavnice v Centru Slovenskih goric. Mojstri so prikazali pletenje košar, polstenje volne in predelavo tekstilnega lanu, izdelavo in uporabo dekorativnega slanega testa, pripravo domačih krem in mila ter poslikavo pirhov. Delavnico tradicionalne peke kruha pa so izvedli na turistični kmetiji, kjer so kruh tudi spekli na tradicionalni način v krušni peči. Odziv javnosti z obiskom delavnic je bil odličen, zato je želja, da se tak primer dobre prakse nadaljuje naprej. „Predstavitev mojstrov in kmetij ter povabila na delavnice zaokrožuje predstavitveni film Po znanje na podeželje, ki ga je s spretno roko posnel Sandi Kolarič. V filmu so predstavljene domače obrti in tradicionalna znanja, ki jih najdemo le še pri nekaterih mojstrih ali kmetijah ter predstavljajo zadnje še žive primere tovrstne dediščine območja. V prenosu znanja vidimo tudi implementacijo in priložnosti nadgradnje domače obrti v podjetništvo, ki je lahko bogat vir idej in znanja pri umeščanju sodobnega oblikovanja ter ustvarjanja v prostoru. Naš cilj in cilj mojstrov ter kmetij je, da bi ta znanja s posebno zavzetostjo prenesli na mlajše generacije in da bi mladi skozi še ohranjena znanja videli priložnost tudi za razvoj ali nadgradnjo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali podjetništva na podeželju“, je dejala dr. Fekonjeva, ki je vesela nad uspehom delavnic, ki so bile namenjene vsem starostnim skupinam, ob predstavitvi projekta širši javnost.

„Še posebej smo obisk priporočili družinam z otroki, skupinam iz vrtcev in osnovnih šol ter znanja željnim posameznikom. Prepričani smo, da vas bodo mojstri v besedi, sliki, še bolj pa ob obisku delavnice navdušili. Veliko se boste naučili, slišali zanimive zgodbe ter začutili utrip podeželja in kmetije, ob tem pa doživeli čar medgeneracijskega sodelovanja“, je razložila dr. Fekonjova, ki je dodala, da so se obiskovalcem predstavili mojstri: Franc Ruhitel – polstenje volne; Andreja Bunderla – peka gibance; Alojzija Zemljič – izdelki iz dekorativnega slanega testa; Marija Čuček – zeliščarstvo (kreme in mila). Pogostile pa so jih mojstrice oz. gospodinje iz Učnih kmetij: domači sok s Kmetije Šipek, gibanica s Turistične kmetije Bunderla, pecivo s kmetije Titan – Čuček, kruh in ocvirkovka iz Vinotoča Kramberger, ter pecivo s kmetije Žugman. Otroci iz OŠ Lenart in malčki iz vrtca Lenart so bili navdušeni nad delavnicami in so se z veseljem preizkusili v različnih spretnostih ter se prav tako poučili o domačih zeliščih in pripravi slovenjegoriške gibance.
O.B.