Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana

Kras, na videz skopa kamnita, a hkrati tako bogata pokrajina, skriva v sebi številne naravne danosti. Med največjimi darovi narave je zagotovo vinska trta, ki ji značilna terra rossa ob stiku z burjo in soncem ter marljivo kraško roko, dodaja edinstven okus – okus po teranu. Edinstvenost njegovih lastnosti ga naredi nenadomestljivega v primerjavi z drugimi rdečimi in belimi tekmeci. Je ena od najbolj prepoznavnih gastronomskih dobrot in simbolov Krasa, domovine te slovenske in tudi svetovne vinske posebnosti.

Da sloves terana danes sega daleč preko slovenskih meja, ima veliko zaslug tudi 24 pridelovalcev terana, ki smo se v letu 2005 združili v Konzorcij kraških pridelovalcev terana. Vodila nas je želja po spremembi, ambiciozna ideja po dvigu ravni vinogradništva in vinarstva, ter po dodatnem izboljšanju že tako kakovostnega kraškega vina. In vodila nas je odgovornost, da to našo žlahtno posebnost predstavimo in delimo s svetom.

V zavedanju, da Kras postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija, smo se v Konzorciju promocije terana lotili celostno in v povezavi z drugimi kraškimi posebnostmi. Tako smo z zasnovo čezmejnega projekta AGROTUR, ki je prispeval k razvoju in izboljšanju agroturizma na območju Krasa, povezali kmetije na obeh straneh meje, prispevali k dodani vrednosti kmetovanja in pripomogli k prepoznavnosti turistične ponudbe. Pomemben je naš prispevek pri predstavitvi Krasa na različnih prireditvah, sejmih in borzah doma in po svetu. Uspešno smo predstavljali v Ljubljani, Trstu, Benetkah, Celovcu, na Dunaju, v Bruslju, pa tudi drugod.

Članstvo deluje z zavedanjem, da zgolj z napredkom znotraj stroke, vlaganjem v analize in raziskave, medsebojnim spodbujanjem ter povezovanjem lahko uspešno kljubujemo sodobnim tržnim izzivom. Z raziskavami in prenosom znanj prispevamo k ohranjanju in promociji okolju prijaznega vinogradništva in vinarstva. Pohvalno je, da že več kot desetletje strokovno in tržno sodelujemo tudi s čezmejnim konzorcijem pridelovalcev terana. S svojim delom spreminjamo usmeritve vinogradništva, postavljamo trende v vinarstvu, predvsem pa se s kakovostjo borimo za svoj delež na trgu. A hkrati ostajamo zvesti svojim koreninam. Tradicija, ki jo prenašamo iz roda v rod, kaže ponos in navezanost na to krasno deželo, deželo terana.

Borislav Lisjak, predsednik konzorcija