„Valentinove“ vrtnice za žene in partnerke!

Vinski vitezi v gostili „Eder“ spregovorili o narejenem ter o delu v prihodnje. Medse so sprejeli še Marjana in Bojana.

 

Natanko 16 izmed osemnajstih članic in članov Slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, ki sodi med najbolj dejavna izmed vseh omizij v Sloveniji, so se v okviru svojega letnega plana dela, prvič v letu 2018, sestali v Gostišču Eder na Sveti Ani v Slovenskih goricah.  Gostila sta jih lastnika gostilne Natalija in Marjan Kramberger, ki je mimogrede, skupaj z Bojanom Horvatom iz Dobrovnika, ravnokar postal nov član viteškega omizja Pomurje. V lepem gostišču so člani in članica reda, najprej opravili obvezni sestanek, kjer so povedali, da so v letu 2017 v celoti realizirali vse načrte, ob tem so se dogovorili o tem, kaj bodo delali v prihodnjih mesecih, kjer je v ospredju promocija vinske kapljice, strokovno usposabljanje, izobraževanje vinogradnikov, svetovanje o kulturi pitja vina ipd.

Vitezi so ugotovili, da so v letu 2017 izpolnili vse zadane cilje. Tudi tokrat so vitezi pod vodstvom konzula Štefana Pavlinjeka in tajnika Zlatka Boraka, poleg pogovora o svojem delu in poslanstvu, ocenili kaj se dogaja v kleteh na tem območju, ob tem pa so se  prepričali kako je grozdje letnik 2017, na skrajnjem severovzhodu države, tam kjer ga ni uničila pozeba ali toča, preneslo izvrstno kapljico, tako po kvaliteti kot po količini. Sami vitezi so še posebej zadovoljni s sodelovanjem z madžarskimi kolegi, seveda tudi s svojim poslanstvom pri promociji in čaščenju vina. In kot nam je povedal konzul viteškega reda za Pomurje, Štefan Pavlinjek, pomurski vitezi tudi v bodoče nameravajo postoriti veliko na promociji vin, vinogradniških in turističnih kmetij s severovzhoda države, vsekakor pa bo še več aktivnosti (viteških srečanj, strokovne ekskurzije ipd.) povezanih z vinom in vinogradništvom.

Seveda tudi tokrat ni šlo brez vrhunske kapljice, saj so prisotni, poleg vitezov so tokrat zraven bile tudi žene in partnerke, pokušini veliko dobrih domačih vin in penin, kuharice in natakarice Gostišča Eder pa so jih razvajale z enkratnimi jedmi. Že pred viteško večerjo pa sta Pavlinjek in Borak vsem ženam in partnerkam podelila „Valentinove vrtnice“ dvema možema oz. partnerjema pa… „V Slovenskem redu vitezov ne more biti vsakdo. Vitez namreč postaneš, če imaš določene kvalitete ter le na povabilo članov tega reda. Moraš biti vinogradnik ali vinar, častilec vin, spoštovati moraš vinsko kapljico, jo promovirati. In naša nova člana Marjan Kramberger in Bojan Horvat (lani sta mimogrede člana reda postala Simona Potočnik, ravnateljica Biotehnične šole Rakičan ter podjetnik Marjan Klobasa iz Svete Trojice v Slovenskih goricah op.p.) imata vse te vrline”, nam je povedal konzul Pavlinjek, ki je prepričan, da bodo v redu uspešni tudi letos. Ena prvih naslednjih aktivnosti bo sicer tradicionalna rez „viteške trte“ v Pečarovcih.                                                                                                               

 

KRATKA OPREDELITEV VITEZOV

Vinski vitezi se neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo:

Za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina; Za znanstveno in raziskovalno delo z vinom; Za resnično, dobro in lepo in za izboljšanje kvalitete življenja z vinom; Za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu; Za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo; Za socialne, dobrodelne, kulturne ter znanstvene dejavnosti in pobude; Za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji, reda sv. Jurija iz leta 1333 in 1468; Za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva; Za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote; Za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost; Za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru. Enakopravni viteški zapriseženci, hospesi, svetniki, sodniki in vitezi s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki in dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.

 

V čast vinu in domovini!

 

Besedilo: O.B.