Vitezi so izdali svoj „Zbornik 1997–2017“

Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, Legatura Pomurje praznuje.

V osrednjem pomurskem „Hramu knjige“, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, so se na predstavitvi „Zbornika 1997–2017 “ zbrali pripadniki Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, Legature Pomurje. Gostitelja svečanosti Prvi in Drugi legat Legature Ignac Rajh in Andrej Šajnovič sta v goste povabila tudi Prvega prokonzula in člane Sveta Konzulata za Slovenijo, vodje ostalih legatur in omizij v Sloveniji, župana Mestne občine Murska Sobota, mnoge druge, vse ki so tako ali drugače sodelovali pri publikaciji ter zainteresirano javnost. Na svečanosti sta v kulturnem delu programa povezano sodelovala Samo Budna in Andy Sobočan ter tako simbolno predstavljala oba bregova reke Mure. Zbrane v dvorani je nagovorila tudi direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Klaudija Šek Škafar. Sicer pa že ob 20. obletnici Omizja za Pomurje, sedanje Legature Pomurje, ki je bila obeležena lani v gradu Murska Sobota, so se namreč njeni udje oz. pripadniki odločili izdati zbornik z opisom dejavnosti in dogodkov za obdobje 1997–2017.

Predstavitev zbornika v PiŠK Murska Sobota sta vodila Norma Bale in Peter Kirič, oba sicer pripadnika Reda. V Zborniku so poleg Kronike in drugih zanimivih prispevkov na poseben način predstavljeni tudi vsi redovniki Legature. Skozi pogovore je v predstavitvi bilo slišati mnogo zanimivega o viteštvu v sodobnem času, o organiziranosti in delovanju Reda ter o njegovem poslanstvu in vrednotah. Seveda pa je skozi vso dogajanje bilo na piedestal postavljeno žlahtno vino, kot duhovna pijača in sestavni del evropske kulture in njene identitete. Zbornik je zasnoval in ga skozi nastajanje dograjeval uredniški odbor v sestavi dr. Alojz Slavič, Mitja Kos, mag. Norma Bale, Peter Kirič in Andrej Šajnovič, kot vodja in odgovorni urednik publikacije. Kot se za vinske viteze spodobi, se je ob koncu nazdravilo in Zborniku zaželelo dober sprejem.

 

Kaj je pravzaprav Evropski red vitezov vina – Ordo Equwstris vini Europae? Vinski vitezi se neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo: za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina; za znanstveno in raziskovalno delo z vinom; za resnično, dobro in lepo ter za izboljšanje kvalitete življenja z vinom; za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu; za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo; za socialne, dobrodelne, kulturne ter znanstvene dejavnosti in pobude; za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji reda sv. Jurija iz leta 1333 in 1468; za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva; za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote; za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost; za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru.

Enakopravni viteški zapriseženci, hospita, hospes, dame, vinski svetniki, vinske dame, vinski sodniki, redovne dame in vitezi vina s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki ter dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.

   

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI!

 

Besedilo: O.B.