Kreuzerjeva ampelografska monografija

Monografija ampelografskih gvašev, ki sta jih naslikala Vinzenz in Conrad Kreuzer je izšla v dopolnjeni drugi izdaji. Ponatis se je omogiočil projekt “In cultura veritas”, pri katerem gre za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške. Velike zasluge za realizacijo ima mag. Stanka Klemenčič Kosi, vodja oddelka za projektno in raziskovalno delo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Primož Premzl, ki je zasnoval in pozorno bdel and prvo in drugo izdajo, te za stroko in zgodovino pomembne monografije je izpostavil, da pri pripravi druge izdaje, niso želeli napraviti samo ponatisa prve, temveč je bila želja jo še obogatiti z dosežki, spoznanji in odkritji pridobljenimi času med obema izdajama.