Domačija Medot

Trg 25. maja 8a, 5212 Dobrovo v Brdih