Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
http://www.sommelier-slovenije.si
info@sommelier-slovenije.si


Osnovni namen delovanja društva je razvijanje in opravljanje dejavnosti na področju enogastronomije.

Vinski svetovalci, združeni v društvu, so v zadnjem obdobju vidno intenzivirali aktivnosti. Organiziranost sommelierjev, ki so združeni v Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, omogoča lažje doseganje ciljev in večanje prepoznavnosti ter ugleda sommelierskega poklica. Društvo nadaljuje poslanstvo Društva gostinskih delavcev, na temeljih katerega se je tudi razvilo. V osnovi združuje le sommelierje profesionalce. Povezovanje in skupne aktivnosti za izboljšanje stanja v horeca in vinskem sektorju so vodilo pri delovanju.

Društvu, katerega delo usmerja ambiciozen izvršilni odbor, predseduje Robert Puklavec. Osnovni cilji delovanja so povezani z dvigom kulture omizja in kulture vina. Skrb za razvoj sommelierske stroke in širjenje novih znanj in dognanj vinski svetovalci uresničujejo pri svojem vsakdanjem delu in s srečanji na domačem in mednarodnem nivoju. Društvene aktivnosti so primeren poligon za izmenjavo strokovnih mnenj in usmerjanje članstva k napredku. Člane društva prepoznate po svetlozeleni uniformi. Organizirano se udeležujejo pomembnejših vinskih prireditev v celotni regiji.

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana