MANSUS, Makovec Bogdan

Brje na Vipavskem 79, 5263 Dobravlje, Slovenija
+38641648524
www.mansus.si/
mansus.makovec@siol.net


Družinsko posestvo Makovec, blagovna znamka Mansus, je posestvo, kjer se Trta, Grozdje in Vino pišejo z veliko začetnico.

Ne gre le za pridelavo vina, gre za način življenja celotne družine. V vinih se odraža prepletanje tradicije in novejših prijemov. Način obdelave, osončenost leg in skromna lapornata tla delajo njihova vina unikatna.
Vinogradi se nahajajo v osrednjem delu Vipavske doline, kjer se meša blaga mediteranska klima iz kraške planote in ostrejša notranjska-celinska.

Posvečajo se dvema linijama, ki zorita v njihovi kleti:

  • enoletnih svežih vinih in
  • večletnih v akacijevih in hrastovih sodih staranih vinih.

Poudarek je tudi na starih sortah in prezentaciji le-teh. Vsa vina stekleničijo in tržijo po Sloveniji in v tujini.

Brje na Vipavskem 79, 5263 Dobravlje