Zlati grič

Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija
+38637580350
www.zlati-gric.si 
info@zlati-gric.si


Vinska klet

V osrčju vinogradov se nahaja ena najsodobnejših vinskih kleti. Objekt, velik 3.500 m2 skapaciteto 1,3 mio litrov je vkopan v zemljo, strehe pa zatravljene in zasajene. V naravi so vidni le posamezni fasadni elementi, ki se izvirno vključujejo v obstoječi ambient vinogradniške krajine. Naša osnovna ideja pridelave vin je ohranitev okusa in arome grozdja s čim manj tehnološkimi posegi. Skozi vodeno pokušino vas bomo seznanili s tehnološkim procesom, vam predstavili osnovne značilnosti naših vin in vas navdušili za nakup v naši trgovini.

Vinogradniški dvorec

Stavba je kulturni spomenik, zavarovan z odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov občine Slov. Konjice. Je izrazit arhitekturni vzorec posamičnega objekta postavljenega na dominantni prostorski lokaciji, ki predstavlja grajene krajinske poudarke. Predstavlja enovit arhitekturni tip bogatejših vinskih hramov, z obokanimi vinskimi kletmi, vrhkletnimi stanovanjskimi prostori in čopastimi strmimi strešinami. Masa objekta kaže renesančni objekt s poznogotskimi elementi iz 14. ali 15. stoletja.

Objekt je bil v preteklosti v lasti Konjiških gospodov, Walseejcev, cesarskega dvora, Tattenbachov, žičkih kartuzijanov in do leta 1945 grofov Windischgratzov. Po letu 1945 je prešel v last Kmetijskega gospodarstva in so bila v njem najemniška stanovanja do leta 2000. V letu 2002 je formalni lastnik postalo podjetje Zlati grič, ki je takoj začelo z aktivnostim obnove propadajočega objekta, pod nadzorom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Celja.

Otokarjeva peninska klet v Žički kartuziji

Kraj, kjer se čas ustavi in narava spregovori. Že leta 1467 so v Gastužu, ki se danes ponaša kot najstarejša slovenska gostilna, popotnikom točili samostansko vino, ki so ga hranili v obokanih kleteh kartuzijanskega samostana v Žičah. Zaradi debelih kamnitih zidov, ki omogočajo konstantno temperaturo skozi celo leto, Zlati grič še danes uporablja to klet za zorenje 60.000 steklenic bele in rosé penine.

Spletna vinoteka Zlati grič: https://zlati-gric.si/sl/trgovina/

Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija