Enološki dnevi v Slovenskih Konjicah

Te dni so potekajo v Slovenskih Konjicah Enološki dnevi, poletna šola, ki 15im polnoletnim udeležencem nudi brezplačno udeležbo (tudi nastanitev), zajema strokovna predavanja, kreativne delavnice, ekskurzijo, praktično delo v vinogradu ali kleti, spoznavanje kulinarike in izvedbo degustacije. Vsebine so vezane na temo enologije s prepletanjem jezikovno-literarnih prvin.

Izpostavljen je pomen in ozaveščanje kulturnega
pitja vina mladih.
Vključujejo se enološka in tudi
jezikoslovna predavanja, ki se navezujejo na kreativne ustvarjalne delavnice,
povezane z etnologijo, kulinariko in kulturo Dravinjske doline in Slovenije.

Program je usmerjen predvsem v aktivno delo udeležencev (skupinsko delo, delo v paru, sodelovalno učenje). S praktičnim delom in z ekskurzijo se izpostavlja konkretno spoznavanje učnih vsebin. Na jezikovni ravni  je v ospredju vključenost v komunikacijsko in socialno kompetenco posameznika – uporabnika jezika (vsebine so podane zanimivo, gre za odprto učno okolje, kreativne delavnice, zajemanje povezovanja na videz
različnih znanj – enologija in jezikoslovje). Enološki dnevi potekajo v Gostišču Ulipi v Zečah pri Slovenskih Konjicah.

Informacije: mag. Tjaša Kos, tel. 041 357 520 ali e-pošta:
drustvo.kelih@gmail.com