4. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo

Danes 8. decembra poteka v Mariboru 4. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo.

Mag. Jože Miklavc, Miroslav Mešl in Boštjan Matko iz KGZ Maribor bodo predstavili izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice in nekaterih drugih škodljivcev vinske trte v SV Sloveniji v letu 2011.

Krepitev odpornosti vinske trte bodo predstavili Roman Štabuc, Simona Hauptman in Marjeta Miklavc, prav tako iz KGZ Maribor.

Doc.dr. Stanko Vršič, mag. Borut Pulko in mag. Janez Valdhuber bodo predstavili značilnosti nekaterih inter specifičnih sort vinske trte.

Ing. Wolfgang Renner bo povedal o izkušnjah sajenja interspecifičnih sort vinske trte na avstrijskem Štajerskem.

Sledila bo predstavitev ukrepov PRP 2007–2013 na področju vinogradništva z Gruntar Gorazdom iz ARSKTRP ter Novi izzivi v kmetijstvu EURO-GAP, ki jih bo predstavila Katarina Kresnik iz KGZ Maribor.

Za konec bo še dr. Stane Klemenčič iz KGZ Maribor predstavil strategijo upravljanja s tveganji v vinogradništvu za primer škode po neurju s točo.