Diplome novim Food & Beverage Manager

Na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani so včeraj podelili 16 diplom novim F& B Manager – Direktorjem za hrano in pijče. Tako je izobraževanje zaključila 10. generacija slušateljev omenjenega izobraževanja. Da tovrstno izobraževanje potrebujemo,nam potrjuje mala obletnica 10 let, kar nam narekuje nove izzive, posodobitve programa s vsebinami, ki nam jih narekuje razvoj v stroki in uskladitev znanj s tovrstnim poklicem v Evropi. Vloga F & B Manager bo s potrjeno NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo) in pridobitvijo certifikata sigurno pridobila na veljavi kot poklic, katerega srečujemo v malih srednjih in velikih gostinskih hišah.

V letošnjem letu so udeleženci usposabljanja obnovili znanje tujega jezika, ki bo postal sestavni del programa. Z računalniško tehlogijo bo potrebno nadgraditi tudi izvajanje posameznih segmentov izobraževanja in se tako izogniti problemov priprave seminarske naloge, ki je sestavni del preverjanja pridobljenega znanja.

Srednji šoli za gostinstvo in turizem čestitamo za izvedbo usposabljanja, ki je bilo poleg teoretičnega dela obogateno s predstavitvami in degustacijami živilske industrije. Za na strokovno zavidljivem nivoju izvedene redne in izredne obroke, katere so pripravljali v času usposabljanja strokovni učitelji z dijaki.

Udeležencem usposabljanja, dobitnikom diplome F & B Manager pa želimo uspešno delo, in da bi jim pridobljena znanja koristila pri vsakodnevnem delu.