NA POBUDO ZVEZDE-DIANE V POMURJU NOV TURISTIČNI GROZD

Pomurju se v valu novonastalih grozdov obeta še eden, turistični grozd

V zadnjem času, ko je v pomurski regiji nastalo kar nekaj grozdov, nastaja sedaj še en, in sicer Lokalni turistični grozd Murska Sobota, katerega glavni cilj je s skupnimi močmi ponuditi in dvigniti raven celovite turistične ponudbe v regiji ob Muri, predvsem v mestu Murska Sobota.Glede na učinkovitost grozdenja v zahodni Evropi, kot združevanja podjetij iz različnih panog, so na pobudo družbe Zvezda-Diana tudi v Pomurju pripravili program ustanovitve in delovanja Lokalnega turističnega grozda. V projekt grozdenja, pod delovnim imenom Lokalni turistični grozd Murska Sobota, so se vključila lokalna podjetja Zvezda – Diana, MS Ključarovci, Avtobusni promet MS, Kompas Pomurje, Ljutomerčan, Frontal, Okrepčevalnica Grill in institucije, kot so RRA Mura, GZS Območna zbornica za Pomurje, Pomurska turistična zveza, MO Murska Sobota in Zadruga za vzrejo žrebet. Namen je združiti posamezna podjetja s skupnimi interesi in njihovimi specifičnimi produkti oz. storitvami ter izdelati celostno ponudbo, zanimivo za obiskovalce od drugod.

Sodelujoči pri projektu zagovarjajo predvsem idejo, da ima Pomurje ogromno za ponuditi, zato je potrebno spremeniti miselnost in namesto samo odhajati na počitnice drugam vabiti ljudi iz drugih krajev k nam. Prekmurje ima veliko za ponuditi, le sestavine je potrebno sestaviti v mozaik ter ga narediti prepoznavnega, pravi Klavdijo Grkman-Zrim, direktorica podjetja Zvezda Diana. Temeljna cilja grozdenja sta celovitejše in učinkovitejše nastopanje na širšem trgu turistične ponudbe in pozicioniranje Pomurja kot pokrajine s kakovostno turistično ponudbo in pripadajočo infrastrokturo. Prioriteta Lokalnega turističnega grozda Murska Sobota v prvi fazi je predvsem izvedba tržne raziskave ter razvoj in trženje skupne blagovne znamke. Na podlagi analize obstoječega stanja, ocene priložnosti in programom za izvedbo, želijo udeleženci v okviru Lokalnega turističnega grozda Murska Sobota izdelati strategijo razvojnega programa za obdobje do leta 2010. Z njo želijo doseči predvsem povečanje zasedenosti že obstoječih kapacitet za približno 35 odstotkov v obdobju treh let ter povečanje dohodkovnosti in donosnosti poslovanje za okoli 20 odstotkov v naslednjih petih letih.

Eden izmed ciljev je tudi vzpostavitev in uvedba sistema vodenja kakovosti turistične ponudbe, s čimer bi postopoma dosegli višji kakovostni razred celotne turistične ponudbe v Pomurju. Dejstvo je, da lahko pomurska turistična podjetja uspešno nastopajo na trgu le, če se povežejo, saj lahko le na ta način ponudijo gostom celovito in pestro storitev, zraven pa še zaradi sinergijskih učinkov nekaj privarčujejo.