Likovna delavnica Brda 2004

Goriška Brda – prostor kreacije

Likovna delavnica Brda poteka v Šmartnem v Goriških Brdih že od leta 1986. Tema delavnice je vsako leto drugačna, vedno pa gre za razmislek o aktualnih problemih sodobnih likovnih praks in za preizkušanje različnih pristopov v različnih likovnih medijih. Poudarek je na skupinskem delu. V okviru skupaj dogovorjenih formalnih izhodišč vsak udeleženec išče svoj individualni izraz.

Likovna delavnica Brda 2004 je letos potekala s sodelovanjem: Vinske kleti Goriška Brda, INFOS-a kot organizatorja Festivala vin in Občine Brda.Mentor: Dušan Fišer, akademski slikar specialist

Vodja delavnice: Andreja Koblar Perko, samostojna svetovalka za likovno dejavnost JSKD

Udeleženci: Andrej Božič /Ptuj/, Rowena Božič /Novo mesto/, Stanka Golob /Grahovo ob Bači/, Ana Maria Gruia /Romunija/, Lojze Kalinšek /Brnik/, Ivan Kolar /Topolščica/,Tomaž Skulj /Kamnik/, Stojan Špegel /Šoštanj/, Boris Zajc /Novo mesto/, Cilka Žmahar /Ljubljana/

Tema: Goriška Brda – prostor kreacije

Likovno vizualna interpretacija prostora in značilnosti, ki ga definirajo. Projekt bo obsegal multipliciranje podob kot sekvenc – s konceptualno nadgradnjo in uporabo: sočasno bodo nastajale slike malega formata in likovni objekti (steklenice vrhunskega vina s sliko na etiketi).

Letošnja delavnica je del širšega partnerskega projekta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Vinske kleti Goriška Brda, INFOS-a kot organizatorja Festivala vin, Občine Brda in desetih udeležencev. Projekt se bo nadaljeval z razstavami v Brdih, razstavo in dobrodelno dražbo v okviru Festivala vin v Ljubljani in v naslednjih letih z delavnicami s podobnim konceptom v drugih vinorodnih pokrajinah.