Prleška TÜNKA

Zaščita po geografski označbi
Frančka Lebarič, dipl. inž. kmet. In Sašo Sever, univ. dipl. inž. zoot. iz Društva za zaščito in promocijo prleških dobrot sta predstavila prleško tünko kot tradicionalno živilo, ki je geografsko in etnološko vezano na področje Prlekije ter proizvedeno po specifični tehnologiji, značilni za to področje.Geografska označba pomeni, da se izdelek izdeluje na v elaboratu določenem geografskem območju, izvor surovine pa ni striktno vezan na to območje. Osnovna surovina za prleško tünko je meso, ki ga po zakolu ohladimo na temperaturo od –2 do +0,5 in 4 C v notranjosti mišičnine. To so lahko prašičje stegno, hrbet, vrat, ledja.

Meso sme biti sveže ali zamrznjeno največ do 3 mesecev. Druga surovina je prašičja trda hrbtna slanina. Kosi mesa morajo biti brez kosti, kože in površinske slanine. Za izdelavo tega geografsko zaščitenega izdelka so natančno predpisani tudi skladiščenje mesa, razsoljevanje mesa, dovoljene začimbe (poper, sol, česen, kumina), dimljenje in toplotna obdelava (uporabljati se mora les trdih listavcev). Posebno poglavje je priprava zaseke. Slanina se obdela s suhim vročim zrakom ali se bari.

V nadaljevanju sta opisala tehnološki postopek mletja slanine na 6-8 mm premera, nasoljevanje ter začinjanje. Kosi mesa morajo zoreti v zaseki najmanj 30 dni pri temperaturi 4 –12 stopinj C. Razmerje meso:zaseka je 60:40 do 70:30, Način embaliranja določa veljavna zakonodaja.
V okviru društva potekajo ocenjevanja prleške tünke pri katerem uporabljajo lestvico s skupno oceno 20 točk. Komisije ocenjujejo šest lastnosti: zunanji videz, sestav prereza, barva prereza, tekstura, vonj in okus.

Tünka je odraz tradicije, povezana z življenjem ljudi, s kmetovanjem in pomenom družine nekoč in danes, danes pa tudi mikaven izdelek za mesno predelovalno industrijo na področju Prlekije. Je prepoznaven izdelek in ima veliko prednost pri oblikovanju kulinarične ponudbe.
Člani Društva za zaščito in promocijo prleških dobrot so v nadaljevanju predstavili namen in poslanstvo društva. To so ohranjanje tradicionalne prleške kulinarike, zaščita prleških posebnosti po veljavni zakonodaji, povezovanje proizvajalcev prleških posebnosti, ter strokovna in tehnična podpora proizvajalcem prleških posebnosti.

V društvu so do sedaj izdelali popis prleških posebnosti, postavili prioritete zaščite, ter se odločili o načinu zaščite prleške tünke. Kandidirali so na razpis EKUJS 2004-Ukrep 5-Trženje kakovostnih kmetijskih pridelkov in pridobili 7.800.667 SIT za tržno raziskavo o možnostih prodaje tünke v Avstriji. Analiza je v teku, rezultate pa pričakujejo do konca oktobra. Poleg navedenega so izvedli še tri društvena ocenjevanja kakovosti ter ocenjevanje v okviru razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.

Tradicionalna izdelka, ki bi jih bilo po njihovem mnenju v prihodnosti geografsko zaščititi sta še ajdov krapec in prleška gibanica.