Vinski letnik 05 VD Podravje – rezultati in komisija

Vinski letnik je ocenjevanje vin, kjer strokovna ocenjevalna komisija vseh treh vinorodnih dežel (Primorske, Podravja in Posavja) izreče oceno vinskega letnika. Na tem ocenjevanju se vina ne potegujejo za odličja, ampak za strokovno oceno, ki vinogradnikom in vinarjem veliko pove in je lahko vzpodbuda ali opozorilo za naprej.
Kakovost vin posameznega letnika je poleg ostalih dejavnikov v veliki meri odvisna od vremenskih razmer, zato govorimo o različnih letnikih. Zaradi vpliva različnih vremenskih razmer nastopajo značilne razlike v kemijski sestavi grozdnega soka in kakovosti vina med letniki. Primerjalni podatki posameznih letnikov, ki si sledijo že lepo število let, nam omogočajo, da lahko na tradicionalnem vinogradniško vinarskem posvetu obravnavamo primernost posameznih vinskih sort ter kakovost vin določenega vinorodnega okoliša ali vinorodne dežele.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mariboru je 17. maja 2006 potekalo jubilejno, 40. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje pod imenom "Vinski letnik 2005".

Vina je ocenila 34 – članska, "vseslovenska" strokovna ocenjevalna komisija. Glede na veliko število vzorcev je delo potekalo v dveh komisijah, ki sta jima predsedovala mag. Anton Vodovnik. in mag. Boris Beloglavec. V preverjanje kakovosti je bilo danih 130 vzorcev vin iz vinorodne dežele Podravje, od tega je bilo 112 vzorcev vin normalne trgatve, in 18 vzorcev vin posebne kakovosti. Od vseh vzorcev je bilo 121 vin letnika 2005, 9 vin pa je bilo starejših letnikov (posebne kakovosti).

Ocene vseh vin so podane na tej povezavi.

Razvrstitev vin letnika 2005 v kakovostne razrede glede na dosežene ocene:

KAKOVOSTNI RAZRED
ŠTEV. VZORCEV
DELEŽ V %
izločeno 1 – 1,54
namizno vino s priznano geografsko oznako (PGO)
ocena 14,10-16,09

kakovostno vino z zaščit. geograf. poreklom (ZGP)
ocena 16,10-18,09
48
36,92
vrhunsko vino z zaščit. geografskim poreklom (ZGP)
ocena 18,10-20,00
80
61,54
SKUPAJ 130 – 100%

Najvišje ocenjeno vino normalne trgatve letnika 2005, z oceno 18,40 je chardonnay, Branka Hribrenika iz Rač, med vini posebne kakovosti letnika 2005 pa je najvišjo oceno – 19,52 dosegel laški rizling suhi jagodni izbor, Vinogradništva Vehovar iz Lokanje vasi.

Povprečna ocena vseh ocenjenih vin letnika 2005 je 18,18.
Splošna ocena vinskega letnika 2005 glasi: prav dober +.

Kakovost in strokovna ocena vinskega letnika 2005 bo predstavljena na tradicionalnem, že 35. vinogradniško vinarskem posvetu, ki se bo letos odvijal 21. junija v Mariboru.


Za ogled rezultatov KLIKNITE TUKAJ ::::>>>
PREDSTAVITEV STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE,
KI JE VINA OCENILA 17. MAJA 2006 NA KMETIJSKO GOZDARSKEM ZAVODU V MARIBORU NA 40. OCENJEVANJU VINSKI LETNIK 2005

Vzorce vin je ocenila strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov območnih strokovnih komisij za ocenjevanje vina v Sloveniji (po Pravilniku o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, Ur. list RS, št. 32/2000).
Ocenjevalna komisija je delovala v naslednji sestavi:

• Predsednik: mag. Anton Vodovnik, univ.dipl.inž.kmet., KGZS – zavod Maribor, Strokovna komisija KGZ Maribor
• Podpredsednik: mag. Boris Beloglavec, univ.dipl.inž.kmet., Strokovna komisija KGZ Maribor.
• Člani:

1. Darja Bovha, univ.dipl.inž.kmet. Klet Bistrica, Slov. Bistrica, Str. komis. KGZ Maribor
2. Simona Huptman, univ.dipl.inž.kmet KGZS – zavod Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
3. Jurij Hllupič, oec. Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
4. Jožica Jesenek, inž.kmet. JOVA, Slovenska Bistrica, Str. komis. KGZ Maribor
5. Jožek Jesenek Slovenska Bistrica, Str. komis. KGZ Maribor
6. Janja Klanjčar, univ. dipl. inž.ž.t.
7. dr. Peter Kobler Ljubljana, Str. komis. Ljubljana
8. dr. Mitja Kocjančič KIS Ljubljana, Str. komis. Ljubljana
9. Matija Kociper, univ.dipl.inž.kmet. Ormož, Str. komis. KGZ Maribor
10. Drago Kregar Rogaška Slatina, Str. komis. KGZ Maribor
11. Hubert Marin, inž. kmet. BTŠ Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
12. Ivo Mijošek Rogaška Slatina, Str. komis. KGZ Maribor
13. Zoran Petkovski Slovenska Bistrica, Str. komis. KGZ Maribor
14. mag. Zdenko Rajher, univ.dipl.inž.kmet. Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
15. Miran Reberc, inž.kmet. KGZS-zavod Ptuj, Str. komis. KGZ Maribor
16. Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet. KGZS-zavod Ptuj, Str. komis. KGZ Maribor
17. Sebastijan Rojs, Zg. Korena, Str. komis. KGZ Maribor
18. Tamara Rusijan, univ.dipl.inž.kmet. KGZS-zavod Nova Gorica, Str. komisija Nova Gorica
19. Cvetka Sakelšek, univ.dipl.inž.ž.t. Jeruzalem VVS Ormož, Str. komis. KGZ Maribor
20. mag. Anton Skaza, univ.dipl.inž.kmet Ptuj, Str. komis. KGZ Maribor
21. Franc Škrobar, inž.kmet. Radgonske Gorice, G. Radgona, Str. komis. KGZ Maribor
22. Roman Štabuc, univ.dipl.inž.kmet. KGZS – zavod Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
23. Sašo Topolšek Zlati grič, Slovenske Konjice, Str. komis. KGZ Maribor
24. dr. Dušan Trčelj Ljubljana, Str. komisija Ljubljana
25. Milivoj Trstenjak, inž.kmet. Cellarius Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
26. Janez Valdhuber, univ.dipl.inž.kmet. Fakulteta za kmet. Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
27. Franci Vrezner, inž.str. Jurij ob Pesnici, Str. komis. KGZ Maribor
28. mag. Tone Zafošnik, univ.dipl.inž.kmet. Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
29. mag. Darja Zemljič, Kmečki glas, Str. komisija Ljubljana
30. mag. Slavko Žalar, univ.dipl.inž.kmet. Ljutomer, Str. komis. KGZ Maribor
31. Franci Železnik Maribor, Str. komis. KGZ Maribor
32. Barbika Žunič, inž.kmet. Ljutomerčan Ljutomer, Str. komis. KGZ Maribor


Pripravila: Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo