Trgatev – rane sorte

Izdana so dovoljenja za pričetek trgatve ranih sort v VD Podravje.

Dovoljenja (word):
Ljutomersko
ormoški in Radgonsko Kapelski okoliš

Haloze, Srednje Sl. gorice, Mariborski, Prekmurski in Šmarsko-Virštanjski okoliš