Člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela spregovorili o svojem delu

VINOGRADNIŠKA HIŠA NOVA PRIDOBITEV
Ob občinskem prazniku občine Radenci, bodo 16. junija na Kapeli odprli vinogradniško hišo .
Čeprav je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela – občina Radenci, eno mlajših na področju Prlekije in Prekmurja, saj deluje šele tretje leto, to ne pomeni, da so „mladi“ tudi po ustvarjalnosti. Pravzaprav je društvo, katerega je prvi predsednik mladi kmetijski strokovnjak, direktor Kmetijstva Črnci, Danilo Rihtarič, izjemno dejavno in je že zdavnaj upravičilo svojo ustanovitev. Samo društvo, ki danes šteje 220 članic in članov, ne le iz občine Radenci, temveč iz širšega območja, je bilo ustanovljeno pred tremi leti na pobudo vinogradnikov, ki so bili tedaj vključeni v Društvo vinogradniško Radgonsko-Kapelskih goric in še nekatera druga društva.

Članice in člani, katerih velika večina se je udeležila 3. občnega zbora, ki so ga pripravili v Gasilskem domu v Radencih, so ugotovili, da je društvo v preteklem letu dobro delovalo, saj je izpolnilo vse zadane naloge. Po besedah predsednika Rihtariča so največ skrbi posvetili izobraževanju članov društva in ureditvi Vinogradniške hiše, ki jo urejajo ob stari preši na Kapeli. Hišo, ki bo dodatno popestrila tudi turistično ponudbo Radencev in širše regije, bi radi svečano odprli 16. junija, ko občina Radenci praznuje občinski praznik. Doslej so v ureditev Vinogradniške hiše vložili znatna sredstva, člani društva pa so opravili več kot 600 delavnih ur.

„Leto 2006 je bilo leto, ki nas je v prvem poletju zaznamovalo z velikimi količinami padavin v drugem poletju vsaj pa se je prireditvi Praznik jeseni nekako obrnilo in imeli smo čudovite trgatve tako, tako da ni bilo večjih težav z spravilom pridelka. Tako bi bilo smiselno da v tem letu organiziramo praznik jeseni v tistem dnevu, ko si želimo padavine, saj nas zdaj že tretje leto na prireditvi spremlja dež“, je nekoliko duhovito dejal predsednik društva Rihtarič, ki je ošvrknil tako člane društva, kot druge občane, ki bi se lahko v večjem številu udeležili njihove elitne prireditve. Pa vendar, kot je nadaljeval Danilo Rihtarič, društvo že tretje leto deluje ne le z namenom, da organizira prireditev praznik jeseni ampak predvsem z namenom da svoje člane obvešča o trenutni nastali situaciji v vinogradništvu, ki pa seveda ni rožnato.

„Organizacija kletarskih večerov, katerih namen je predvsem pokušnja vina ter ugotavljanje napake v njem, se je solidno prejela, v veliko korist pa so nam nasveti strokovnjakov (mag. Anton Vodovnik, Alojz Filipič, Nada Bunderla Rus…). Organizacija prereza letnika 2006, ki ga je vodil mag. Anton Vodovnik, seveda pa da so bile ocene zelo objektivne smo imeli sedem ocenjevalcev tako da so bile morebitne napake povsem eliminirane, saj se je najboljša in pa najslabša ocena izločila. S tem menim, da je bilo ocenjevanje na visoki ravni, čeprav je bilo nekaj manj vzorcev kot v preteklem letu.

Kot vsako leto, bodo tudi letos pripravili ocenjevanje vina in strokovno ekskurzijo, ob kateri bodo obiskali napredne vinogradnike na Madžarskem. Vinogradnike je pozdravil tudi novi župan občine Radenci Miha Petek, ki je pohvalil delo društva, saj s svojo dejavnostjo spodbuja vinogradnike, da pridelajo čim kvalitetnejša vina. Menil je tudi, da lahko vinogradniki veliko pripomorejo k razvoju turizma v občini. Po njegovem turizem v občini ni samo do potoka Boračeva. Ošvrknil je zanemarjenost parka, ki je bil včasih ponos turističnega kraja Radenci. Meni, da k temu predvsem prispevajo nerešene zadeve iz področja denacionalizacije.

Na samem zboru je potekala tudi živahna razprava o delu društva in nalogah za prihodnje. Po besedah aktivnega tajnika društva dr. Alojza Slaviča, bi morali v članstvo pridobiti več mladih, kajti sedaj je povprečna starost članov okrog 55 let. Menil pa je, da je društvo v teh treh letih obstoja storilo veliko za vinogradnike, ki iz leta v leto pridelujejo vse boljša vina. Vinogradniki bi morali tudi več storiti za promocijo svojih vin, saj jih je sedaj mogoče pokušati le v Vinotoču Belak na Radenskem Vrhu. Boljše bi moralo biti tudi sodelovanje s sosednjimi vinogradniškimi društvi. Predsednik TD Klopotec Kapela Jože Tkalec, je menil, da je sodelovanje z njihovim društvom dobro, posebno pri organizaciji skupnih turističnih prireditev na Kapeli. Podpredsednik TD Radenci Franc Šavel, je ponudil vinogradnikom možnost prestavitve na njihovi spletni strani na medmrežju. Ob koncu zbora so v svoje vrste sprejeli nove člane. Vsak od njih je, ob članski izkaznici, prejel tudi kravato z njihovim društvenim simbolom, cerkvijo Sv. Magdalena na Kapeli, ki stoji sredi vinogradov na najvišjem vrhu občine Radenci. Besedilo in foto: Oste Bakal